OsloMet var med på TP-Brukerforum

Solstrand Hotel

TP-Brukerforum – for alle brukere av TP

Årets Brukerforum

11. til 12. februar i år var seks institusjoner (UiB, UiT, NTNU, UiO, HiØ og OsloMet) samlet ved herlige Solstrand Hotel i Os, for å høre mer om TP og diskutere utvikling av systemet. Deltagerne var i all hovedsak timeplanleggere, TP-superbrukere og eksamensmedarbeidere. 42% av alle deltagerne hadde vært med på det første brukerforumet i fjor. OsloMet sendte tretten deltagere fra både felles administrasjonen og fakultetene.

Det er BOTT universitetssamarbeidet (UiO, NTNU, UiB og UiT) med driftsansvar for TP som har organisert forumet.

Petter Kjær (UiB) - leder av TP-koordineringsgruppen.

Petter Kjær (UiB) – leder av TP-koordineringsgruppen.

TP-koordineringsgruppen – vi er med på å utvikle TP

OsloMet har tre representanter i BOTT koordineringsgruppen, som ledes av Petter Kjær (UiB). Det er denne gruppen som har vært med på å utforme programmet til brukerforumet. TP-koordineringsgruppen er “et faglig tungt forum (…) som skal være rådgiver og diskusjonspartner med forvaltning i forhold til endringer og endringsønsker.” står det i mandatet til gruppen.

Terje Mikal Espedal (DiU i felles administrasjonen) som er med i koordineringsgruppen, synes det var utfordrende å lage et godt program. “Vi visste at noen brukere var nye, noen har brukt TP i mange år og noen var med på brukerforum i fjor. Så hva skulle dette brukerforumet handle om?

Oppdatert informasjon om TP og samarbeid på programmet

På forumet, fikk deltagerne blant annet informasjon fra forvaltningen om nye funksjoner og resultatene av brukertesten som ble kjørt i høst. Noen sesjoner var i plenum, andre var mer hands-on kurs som gikk parallelt.

Gruppearbeidet – et populært punkt på programmet

Christin Vangen (HV) og Ane Stenmark Præsterud (LUI) var med på årets brukerforum.

Christin Vangen (HV) og Ane Stenmark Præsterud (LUI) var med på årets brukerforum.

Et av målene med brukerforumet er å høre på brukerne og fange opp eventuelle utviklingsønsker. Da blir TP et enda bedre produkt og brukerne får en bedre arbeidshverdag. Dette gjøres blant annet ved å ha gruppearbeid.

Ane Stenmark Præsterud som koordinerer timeplanarbeidet på LUI, var med for andre gang på TP-Brukerforum. “Jeg opplever at BOTT hører på brukerne. I fjor kom gruppen jeg var med i på et utviklingsønske som i dag har blitt en realitet. Kjempe gøy!

Ved årets forum ble nok en gang deltagerne delt inn i tretten grupper og fikk en del diskusjonstemaer. Nå gleder koordineringsgruppa seg til å lese gruppenotatene. “Hva slags gode forslag vil vi få i år?”

Christin Vangen (HV) som legger timeplanen for institutt for sykepleie og helsefremmende adferd forteller: “Det er veldig nyttig å møte timeplanleggere fra andre institusjoner, særlig siden flere av dem ligger i forkant når det gjelder automatiseringsprosessen som vi nå går inn i. Jeg fikk også se innmeldingsmetodene til noen av de andre universitetene, som var svært inspirerende.

Pål Erik Megaard (UiO) - utviklingsleder for TP.

Pål Erik Megaard (UiO) – utviklingsleder for TP.

Veien videre

Koordineringsgruppen har spurt deltagerne om evaluering. Så langt er de fleste veldig fornøyde med faglig innhold, især gruppearbeidet. Solstrand hotell har fått topp karakter. Maten var herlig og spaanlegget til fornøyelse. 

Man blir aldri utlært i TP, og på brukerforum fikk jeg både faglig påfyll, nyttige tips og triks – samt nye bekjentskaper. Brukerforum er også et bra sted for å få innspill og ideer fra andre læresteder” forteller Ane.

Videre sier Christin: “Det var også en gyllen mulighet til å tilbringe tid sammen med representanter fra de andre fakultetene på OsloMet, og sammenlikne erfaringer på en måte man ikke rekker å gjøre på møter. Alle fakulteter bør sende representanter til Brukerforumet.”

Forkortelser

BOTT: står for Bergen-Oslo-Trondheim-Tromsø og er et samarbeid mellom Universitetene i Bergen (UiB), Tromsø (UiT), Oslo (UiO) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Det er BOTT som eier og drifter TP.

DiU: Seksjon for digitalisering av utdanning (DiU) (under Avdeling for utdanning). DiU er systemeier av TP (timeplan) og disponerer alle arealer som brukes til undervisning. Seksjonen har ansvar for å koordinere timeplanarbeidet ved OsloMet og kjøre felles hovedbestilling i TP (fordeler dag, tid og felles undervisningsrom). Den samarbeider med TPs leverandør BOTT, og står for utvikling av systemet i samarbeid med timeplanleggerne på fakultet.

LUI: fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet.

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

HiØ: høgskolen i Østfold

HV: fakultet for helsevitenskap ved OsloMet

TP: står for timeplan. TP er rombooking-, timeplanlegging- og eksamensplanleggingssystemet som OsloMet tok i bruk i 2018. Det er utviklet av UiO. Det eies og driftes av BOTT-universitetssamarbeidet.

UiO: Universitetet i Oslo

UiT: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet


 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.