TP-prosjekt lanserer informasjon om rom!

Bildet viser et eksempel i MinSide timeplanen

Eksempel i MinSide timeplanen

Informasjon om rom blir lett tilgjengelig

Klikk på romkoden i timeplanene i TP eller MinSide, og vips, så får du informasjon om rommet.

Lenke til Mazemap (som viser hvor rommet ligger i bygget) i MinSide, flytter til “Finn rom” rett under romkoden.

Vi har kommet frem til at dette er noe både interne og eksterne undervisere savner. Ikke minst er det nyttig for Kurs- og konferansesenteret som leier ut våre lokaler. Nå som vi skal dele rommene på tvers av Campus Pilestredet, er det ekstra viktig at det er lett å finne ut hva slags rom man har fått tildelt, hva slags utstyr det har og hvordan det i hele tatt ser ut.

I informasjon om rom vil du finne:

  • Basis informasjon om rommet som romtype, bygg, etasje og kapasitet.
  • Informasjon om adgang: trenger jeg nøkkel, adgangskort, slå en kode eller står rommet ulåst?
  • Lenke til Mazemap (der rommet er Mazemappet – altså som viser hvor rommet ligger i bygget).
  • Utstyrsliste: er det fast PC, lerret og prosjektor, mikrofoner?
  • Bilder av rommet.

Du kan finne informasjon om alle bygg og alle rom på nettsidene våre.

Her er noen eksempler:

Bildet viser Makerspace i P35

Makerspace i P35

Work in progress

TP-prosjekt holder på å registrere informasjon om adgang og ta bilder av alle undervisningsrom.

Vi håper å få tatt alle bildene og lastet disse opp innen sommerferien begynner, slik at alt er klart for studiestart. Vi skal ta bilder av alle rom som ligger i TP, på alle campus (Pilestredet, Kjeller og Sandvika) og alle type rom, også spesialrom.

“På denne måten profilerer vi våre praksisnære og profesjonsrettede utdanninger“, forteller avdelingsdirektør Marianne Brattland, som er TP-prosjekteier. “For studentene blir det lettere å booke grupperom hvis de kan lett finne informasjon og bilder om disse”.

Merk: selvom vi gjør informasjon om rommene tilgjengelig, endrer vi ikke rettighetene til hvem som kan booke rommene. 

Samarbeid på tvers

Tett samarbeid med IT

IT har stått på for å utvikle den tekniske løsningen. “Informasjon (API) hentes fra TP, bilder lastes opp på nettsidene og vises sammen på nettarbeidsplassen for ansatte og MinSide til studentene”, forklarer utvikler Brendan Johan Lee.

Målet var å få til en god teknisk løsning som både innehar oppdatert informasjon om rommene og som er brukervennlig. Tidligere har vi også hatt informasjon om rom på nettarbeidsplassen, men denne måtte oppdateres manuelt. Nå finner du listet alle bygg og rom som er oppdatert automatisk. Det er bare bildene som må lastes opp manuelt.

Tett samarbeid med eiendom

Bildet viser eksempel (uten bilder) på informasjon om rom - P32-N002.107, store auditorium

Eksempel (uten bilder) på informasjon om rom – P32-N002.107, store auditorium

Vi har hatt flere møter med eiendom angående, utstyr, adgang og evakuering.

Utstyr i rommene

Vi har fått god informasjon fra auditoriehjelpen om utstyr i rommene og vi har diskutert hva som skal være med eller ikke i listen. Auditoriehjelpen har også blitt enige med oss om å vedlikeholde informasjonen videre, slik at dette vil være korrekt ved utskifting av utstyr.

Auditoriehjelpen skal også ta nye bilder av rommene når disse endres vesentlig i fremtiden. Falbesgate 5, som er under oppussing våren 2019, blir det første bygget som blir oppdatert etter TP-prosjektets slutt. Informasjonen skal være klar til studiestart.

Avskaffelse av Fellesundervisningsrom-nøkkel (FUR-nøkkel)

Blant annet har samarbeidet mellom eiendom og TP-prosjekt resultert i at OsloMet avskaffer FUR-nøkkel fra studiestart. De rommene som bruker FUR per i dag, skal enten stå ulåste eller åpnes med adgangskort. Slik håper vi å redusere sjansen for å stå foran lukket dør ved studiestart eller senere på året.

Diskusjoner om høyere risiko ved evakuering

Vi har også snakket en del om evakuering og rømningsveier. Hva skjer når vi deler rommene i Campus Pilestredet?

Eiendom holder på å oppdatere alle rømningskart. Disse vil bli på plass i undervisningsrom i løpet av høsten.

Les mer om avskaffelse av FUR og evakuering på eiendom sin egen blogg.

Bildet viser et grupperom - FG18-K104.

Et grupperom – FG18-K104.

Bildet viser laboratorium P35-PH755

Laboratorium P35-PH755

Prolab – Actice Learning Classroom – P46-PA124

Bildet viser en sengepost i PP35 - PP35-U2047

En sengepost i PP35 – PP35-U2047


Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.