Samarbeid med UiO om eksamensplanen for høsten 2019

Bilder viser et eksamensrom i Silurveien

Deler Silurveien med UiO

Eksamensplanen for høsten 2019 ble automatisert i samarbeid med UiO i år. Både UiO og OsloMet har eksamenslokaler i Silurveien og en deling av saler i eksamensperioden gjør at man får mer plass og fleksibilitet i eksamensperioden. UiO og OsloMet har derfor testet hvordan det ville bli å planlegge eksamen sammen og å dele saler høsten 2019.

Bildet viser Lars Bergseth som holder en presentasjon ved TP-brukerforum - februar 2019

Lars Bergseth ved TP-brukerforum – februar 2019

Hovedbestilling av eksamen – sammen

Lars Bergseth-Hasle og Daniel Kulsvehagen gjennomførte hovedbestillingen på vegne av institusjonene med data registrert av fakultetene for hver institusjon. Med flere tilgjengelige plasser ble planen lettere å legge nå enn tidligere, samtidig som at økt samarbeid mellom UiO og OsloMet er naturlig med tanke på at begge bruker Silurveien og Inspera som digitalt eksamenssystem.

«Vi ser at OsloMet og UiO har forskjellige pressperioder i eksamensperioden. OsloMet hadde behov for å låne saler av oss i uke 48 og 49, og vi hadde behov i uke 50 og 51», sier Lars Bergseth-Hasle om samarbeidet. «Vi får benyttet plassen vi har tilgjengelig på en bedre måte nå enn vi gjorde før», sier Daniel Kulsvehagen.

Bildet viser Daniel Kulsvehagen og hovedbestilling av eksamen i TP på en stor skjerm - november 2018

Daniel Kulsvehagen kjører den første automatiseringen av eksamensplanen – november 2018

Hektisk eksamensperiode om høsten

Høstens eksamensperiode er alltid mer hektisk enn på våren, med flere skoleeksamensemner og kortere eksamensperiode i november og desember, ser man at behovet for å dele saler er til stede. Fokuset for begge institusjoner er å ha nok plass til alle digitale eksamener, mens papireksamener kan arrangeres i andre lokaler om nødvendig.

TP-prosjektet mener at samarbeidet har fungert utmerket og ser frem til videre samarbeid om eksamensplanen for fremtidige eksamensperioder.


Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.