automatisering av time- og eksamensplanene

Høringssvar om nye retningslinjer og rutiner – hva skjer etter høringen?

Høringen om nye retningslinjer og rutiner TP-prosjektgruppa har utarbeidet forslag til nye retningslinjer og rutiner for både timeplanlegging og eksamensplanlegging. Disse har vært ute på høring med frist 17.12.2018 (rutiner for eksamensplanlegging hadde frist i september). Forslagene finner du her:…
Read more

Nyhetssak om TP-prosjekt med fokus på undervisningsdetaljer i TP

TP-prosjektets egen kommunikasjonsrådgiver Grethe Sofie Bulterud Strand har skrevet om prosjektet og intervjuet en emneansvarlig fra SAM og noen sykepleie studenter. De forteller hva de synes om timeplanen og spesielt undervisningsdetaljene i TP. Prosjektleder forteller også om prosjektet, hva vi har oppnådd…
Read more

Forslag til nye retningslinjer for time- og eksamensplanlegging, samt nye rutiner for timeplanlegging er ute på høring

Forslag til nye retningslinjer og rutiner for timeplanlegging er ute på høring De nye retningslinjene og rutinene finner du i Public 360 i saksdokument: 18/11308-1. Du kan også finne de på nettarbeidsplassen for ansatte: https://ansatt.oslomet.no/eksamens-timeplanlegging-retningslinjer https://ansatt.oslomet.no/timeplanlegging-rutinebeskrivelser Høringsfristen er 17. desember 2018….
Read more

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.