Informasjon om TP på nettarbeidsplassen

Informasjon om rom – litt av en jobb!

Bildet viser Prosjektleder Carina Mørch-Storstein og Nadine Keiser i PP33.

Du har kanskje trykket på romkoden i timeplanen på måfå og blitt sendt til en ny side? Og muligens har du lagt merke til en liten gjeng som går rundt og tar bilder og registrerer informasjon om rommene? Du kan ha støtt på oss…
Read more

Timeplanen for høsten 2019 er publisert – her finner du informasjon om semesterregistrering

Bilder viser nyhetssaken om 1. juni - tid for semesterresgistrering og ny timeplan

Timeplan for høsten 2019 ble publisert i går på MinSide. Studentene vil ikke få personlig timeplan på innloggede sider før de er semesterregistrert og delt inn i eventuelle klasser og grupper. Semesterregistrering åpner samtidig, 01.06.2019. Studentene finner informasjon om semesterstart på MinSide,…
Read more

Høringssvar om nye retningslinjer og rutiner – hva skjer etter høringen?

Høringen om nye retningslinjer og rutiner TP-prosjektgruppa har utarbeidet forslag til nye retningslinjer og rutiner for både timeplanlegging og eksamensplanlegging. Disse har vært ute på høring med frist 17.12.2018 (rutiner for eksamensplanlegging hadde frist i september). Forslagene finner du her:…
Read more

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.