Eksamensplanlegging i TP

TP Eksamen – Eksamensplanlegging i TP

TP eksamen fungerer som et eksamensplanleggingsverktøy for administrativt ansatte. Studenter vil fortsatt forholde seg til Studentweb for oppdateringer om hvor og når de skal ta eksamen. Fra høsten 2018 vil eksamensplanleggingen foregå i TP og bruken av dagens innmeldinger og planlegging vil avvikles.

Hvorfor bruke TP til eksamensplanlegging?

Et av hovedmålene med overgangen til TP eksamen vil være å få en mer automatisert planleggingsprosess av eksamensavvikling. TP har verktøy som gjør det mulig å automatisere store deler av eksamensplanen, men det krever at vi kan være fleksible når det kommer til eksamensdatoer. TP sørger også for at vi sikrer oss mot kollisjoner av undervisnings- og eksamensforekomster.

Hvem skal bruke TP Eksamen?

Det er enda ikke bestemt hvordan vi skal bruke TP eksamen. Det må være en gjennomgang med fakultetene og fellesadministrasjonen om felles rutiner og felles frister. Det er viktig at vi har klare kjøreregler slik at eksamensplanleggingen blir så sømløs og forutsigbar som mulig. Første møtet med eksamensplanleggere vil bli satt opp i april.

Hvordan finner studentene informasjon om eksamen når vi tar i bruk TP?

TP oppdaterer FS automatisk. Deretter vil informasjonen finnes i Studentweb som før. Det er derfor ingen endringer når det kommer til eksamensinformasjon for studentene.

Har du noe spørsmål?

Har du spørsmål om TP-prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Carina Mørch-Storstein eller rådgiver ved eksamenskontoret, Daniel Kulsvehagen.

Har du spørsmål om TP som system, kontakt timeplan@hioa.no.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.