Til UF-ansatte

Vi får nytt timeplansystem til høsten

Fra og med høsten 2018 blir timeplanene lagt i et nytt timeplansystem, TP timeplan, som er utviklet av UiO og driftet av BOTT. Det brukes allerede ved UiO, UiB, UiT og NTNU.

Mer informasjon kommer

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.