Til ledelse/faglig ansvarlig

Eksempel på semestervisning av emnetimeplan

Bildet over er et eksempel på en semestervisning av emnetimeplan i TP.

Innføring av nytt time- og eksamensplanleggingssystem

Siden høsten 2018 har alle timeplanene blitt lagt i et nytt timeplansystem, TP timeplan, som er utviklet av UiO og driftet av universitetssamarbeidet BOTT. Det brukes allerede ved UiO, UiB, UiT og NTNU. HiØ har også nylig tatt TP i bruk.

TP, ulikt Untis, utvikles fortsatt, og BOTT tar imot utviklingsønsker. Dette betyr at over tid har vi muligheten til å påvirke systemet slik at det er tilpasset OsloMet sine behov.

Hva betyr dette for deg som er faglig leder og/eller har fagansvar?

 

Timeplan

Timeplanen for våren 2019 ble publisert 30.11.2018.

Timeplanen for høsten 2019 skal automatiseres. Les mer om dette i innlegget om automatisering av timeplanen. Vi har derfor hatt nye retningslinjer og rutiner ute på høring. Nye rutiner for timeplanleggingen ble fastsatt i januar.

 

Eksempel på ukevisning av emnetimeplan i TP

Vi ønsker blant annet å gi studentene en mer fullverdig timeplan (med detaljert timeplan, informasjon om praksisperioder, mm), samt legge til rette for automatisering av timeplanen. Automatisering vil i all hovedsak gjelde felles undervisningsrom, og vil fordele rommene på en mer rettferdig måte (i forhold til kapasitet) enn det rombookerne får til i dag. De institusjonene som har tatt i bruk automatisering melder ifra at dette har stor effekt på utnyttelsen av romkapasiteten.

Romoversikt

Vi planlegger også at ansatte og studenter kan få enklere og lettere tilgang til informasjon om utstyr, kapasitet og bilder av grupperom, undervisningsrom og eksamensrom. Per dagsdato, finnes informasjon om undervisningsrom på nettsidene våres (OBS du må være pålogget NAP og scrolle helt nederst på siden).

Personlig timeplan

Hvis underviser står oppført på undervisning i TP, vil han/henne finne sin fagperson timeplan i TP (må være plogget Feide). Vi anbefaler ikke at emneansvarlig står på all undervisningen. Da vil han/hun få alt i sin Outlook kalender.

TP tilbyr ikke personlig timeplan til studentene. Vi ser på diverse løsninger og integrasjoner for å få det til. Per i dag, har studentene personlig timeplanMinSide. De må logge seg på med studentnummer og OsloMet passord. Personlig timeplan betyr at studentene (etter at de har semesterregistrert seg og er delt inn i klasser og grupper) kan se de emnene de er meldt opp og den undervisningen som gjelder sin klasse og/eller gruppe. Du kan se hva hver enkelt student ser. Veiledning ligger på ansattes nettarbeidsplass. Ellers utreder vi en eventuell integrasjon med Canvas.

Merk: målet er å samle all informasjon om timeplan i TP, og pushe den videre til andre systemer, slik at det ikke skal stå ulik informasjon på de forskjellige plattformer (Canvas, Outlook, evt. MinSide).

Undervisningsdetaljer i TP

Emneansvarlig kan legge undervisningsdetaljer i TP etter at timeplanen er publisert. Prosjektet setter opp arbeidsstuer som annonseres her på bloggen, men det er også mulig å bestille opplæring. Ta kopntakt med prosjektleder Carina Mørch-Storstein.

Booking av grupperom og klasserom

Ansatte og studenter har kunne booke rom i TP: rombestilling siden 01.07.2018. Ansatte kan booke rom etter at timeplanen er publisert. Fordi det i TP ikke er fare for dobbelbooking av rom, har ansatte rettigheter til å booke flere rom enn før. Møterom bookes fortsatt i Outlook.

Eksamensplanen legges i TP

Dette vil effektivisere eksamensplanleggingen og sikre, blant annet, at eksamener ikke faller samtidig som undervisning eller er lagt opp for tett. Gjeldende eksamensdato står som før i StudentWeb.

Eksamensplanen for våren 2019 ble automatisert i TP.

Har du noe spørsmål?

Har du spørsmål om TP-prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Carina Mørch-Storstein.

Har du spørsmål om TP som system eller tekniske spørsmål, kontakt timeplan@hioa.no.

 

P.S.: bildene er tatt ved TP Brukerforum, februar 2018


Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.