Til ledelse/faglig ansvarlig

Eksempel på semestervisning av emnetimeplan

Bildet over er et eksempel på en semestervisning av emnetimeplan i TP.

Vi får nytt timeplansystem til høsten

Fra og med høsten 2018 blir timeplanene lagt i et nytt timeplansystem, TP timeplan, som er utviklet av UiO og driftet av BOTT. Det brukes allerede ved UiO, UiB, UiT og NTNU.

TP, ulikt Untis, utvikles fortsatt, og BOTT tar imot utviklingsønsker. Dette betyr at over tid har vi muligheten til å påvirke systemet slik at det er tilpasset OsloMet sine behov.

Hva betyr dette for deg som er faglig leder og/eller har fagansvar?

 

Timeplan

Timeplanen til høsten skal publiseres som vanlig før sommerferien.

Timeplanen kommer til å se litt annerledes ut. Timeplanen blir lagt på emner og studentgrupper.

For høsten, blir timeplanen booket med samme Bestemmelser og rutiner som tidligere, det vil si at det fortsatt vil i all hovedsak være en rombookingsoversikt. Men det er et ønske å få lagt inn mer informasjon enn før. Det er teknisk mulig for deg som fagansvarlig å legge inn detaljer i det som er booket (ergo å gi studentene en detaljert timeplan i TP). Vi håper noen gjør det allerede for høstens timeplan.

Eksempel på ukevisning av emnetimeplan i TP

I løpet av denne våren og høsten skal Bestemmelsene om timeplanlegging ved OsloMet revideres. Vi ønsker blant annet å gi studentene en mer fullverdig timeplan (med detaljert timeplan, informasjon om praksisperioder, mm), samt legge til rette for automatisering av timeplanen. Automatisering vil i all hovedsak gjelde felles undervisningsrom, og vil fordele rommene på en mer rettferdig måte (i forhold til kapasitet) enn det rombookerne får til i dag. De institusjonene som har tatt i bruk automatisering melder ifra at dette har stor effekt på utnyttelsen av romkapasiteten. Merk: de fleste institusjonene legger fortsatt deler av timeplanen manuelt. De emnene som er lagt opp på en strukturert og regelmessig måte er lett å automatisere. Noen av fakultetene eller instituttene kommer til å automatisere timeplanen eller deler av den allerede nå til høsten.

Romoversikt

Vi planlegger også at ansatte og studenter kan få enklere og lettere tilgang til informasjon om utstyr, kapasitet og bilder av grupperom, undervisningsrom og eksamensrom. Per dagsdato, finnes informasjon om undervisningsrom på nettsidene våres (OBS du må være pålogget NAP og scrolle helt nederst på siden).

Personlig timeplan

TP tilbyr fagperson timeplan, men vi ser også på løsninger og integrasjoner for å få timeplanen til ansatte over i Exchange (Outlook). Dette vil trolig allerede være på plass til høsten.

TP tilbyr ikke personlig timeplan til studentene. Vi ser på diverse løsninger og integrasjoner for å få det til. Til høsten vil studentene trolig få personlig timeplan på MinSide og i Exchange (Outlook). Senere håper vi å få til en integrasjon med Canvas.

Merk: målet er å samle all informasjon om timeplan i TP, og pushe den videre til andre systemer, slik at det ikke skal stå ulik informasjon på de forskjellige plattformer (Canvas, Outlook, evt. MinSide).

Booking av grupperom og klasserom

Ansatte fortsetter å booke og bruke grupperom i WebUntis inntil 30.06.2018. Rom som skal brukes f.o.m. 01.07.2018, må bookes i TP rombestilling. Ansatte får tilgang til dette etter at timeplanen er publisert. Fordi det i TP ikke er fare for dobbelbooking av rom, håper vi også å gi ansatte rettigheter til å booke flere rom enn før. Nye retningslinjer blir etablert i løpet av våren. Møterom bookes fortsatt i Outlook.

Eksamensplanlegging skal over i TP

Dette vil effektivisere eksamensplanleggingen og sikre, blant annet, at eksamener ikke faller samtidig som undervisning eller er lagt opp for tett. Gjeldende eksamensdato står som før i StudentWeb.

Har du noe spørsmål?

Har du spørsmål om TP-prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Carina Mørch-Storstein.

Har du spørsmål om TP som system eller tekniske spørsmål, kontakt timeplan@hioa.no.

 

P.S.: bildene er tatt ved TP Brukerforum, februar 2018


Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.