Informasjon og veiledninger til UF

Vi jobber med å gi alle ansatte informasjon om TP og timeplan.

Det ligger en nyhetssak på NAP om timeplanen og TP (du må være pålogget NAP for å se nyheten).

Vi har laget noen brukerveiledninger allerede, blant annet for å sjekke emnetimeplan i TP og for emneansvarlig å legge undervisningsdetaljer. Det kommer flere brukerveiledninger.

Og vi har oppdatert https://tilsatt.hioa.no/timeplanlegging-hioa.

Vi oppfordrer alle emneansvarlige å komme på arbeidsstuene vi har satt opp via OsloMet-akademiet som introduserer emnetimeplanene og viser de mulighetene vi har i systemet. Blant annet, kan endelig emneansvarlig legge en tittel/tema på undervisningen – noe studentene ønsker seg. Vi har satt opp noen arbeidsstuer i uke 32 og 33 også.

Presentasjonen som brukes i arbeidsstuene finner du her.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.