Hvem er vi?

Vi er prosjektgruppa som innfører det nye timeplansystemet TP (står for timeplan).

Systemet er utviklet av UiO og brukes også av UiT, UiB, NTNU, OsloMet og nå HiØ. Timeplanene har vært lagt i TP siden høsten 2018. Eksamensplan for våren 2019 ble automatisert i TP. Timeplanen for høsten 2019 skal automatiseres. Mer informasjon om automatisering kan du finne i egne innlegg på bloggen her.

Terje Mikal Espedal, Daniel Kulsvehagen, Hanne Bruvik og Carina Mørch-Storstein

Prosjektleder:

Carina Mørch-Storstein (Seksjon for digitalisering av  utdanning (DIU) i fellesadminstrasjonen (STU))

Prosjektmedlemmene:

 • Daniel Kulsvehagen (Seksjon for opptak og vurdering) i fellesadminstrasjonen (STU) -eksamen)
 • Terje Mikal Espedal (Seksjon for digitalisering av  utdanning (DIU) i fellesadminstrasjonen (STU) – timeplan/FS/eksamen)
 • Arve Angen (Seksjon for digitalisering av  utdanning (DIU) i fellesadminstrasjonen (STU) – romkoordinator)
 • Bredan Johan Lee (IT- utviklingsavdelingen)
 • Øyvind Stenhaug Olsen (Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) – timeplanlegger)
 • Bjørn Syvertsen (eiendom)
 • Vilde Henningsgård (studentparlamentet)
 • Grethe Sofie Strand (Samfunnskontakt og kommunikasjon (SK))
 • Hedvig Halvorsrud (Helsevitenskap (HV) – emneansvar)

Kontakt oss gjerne på TP-prosjekt@365.oslomet.no.

Tidligere medlemmer:

 • Hanne Bruvik (DiU)
 • Pia Marie Næss Johansen (studentparlamentet)
 • Kevin Kliland (IT)
 • Tofik Sahraoui (IT)

Hva skal vi gjøre?

Prosjektgruppa skal:

Bakerst: Grethe Sofie Strand, Arve Angen, Hedvig Halvorsrud og Øyvind Stenhaug Olsen. I forgrunnen: Vilde Henningsgråd og Terje Mikal Espedal

 • Legge til rette for at studentene får en forutsigbar og fullverdig timeplan med så mye informasjon som mulig samlet et sted (ink. detaljert timeplan, Praksisperioder, med mer.).
 • Bidra til at prosessen med innføring av TP favner om behovene til både studentene, ansatteog forvaltningen av rom, og finner de beste tekniske og organisatoriske løsningene – herunder bestemmelser, rutiner og arbeidsprosesser.
 • Bidra med opplæring og informasjon, slik at hele organisasjonen har felles forståelse for TP og evt. nye bestemmelser og rutiner.
 • Bidra til å forbedre romutnyttelse på hele OsloMet.
 • Legge til rette for en autorativ kilde om undervisnings-, gruppe- og eksamensrommene, samt gjøre den informasjonen lett tilgjengelig for alle brukere.
 • Sørge for god gjennomføring av målene i prosjektplanen og overføring til linja.
 • Komme med innspill til nye løsninger og ideer i forhold til timeplanlegging, planlegging av eksamen og romutnyttelse – derunder utviklingsønsker til BOTT.
 • Jobbe for å bedre og effektivisere eksamensplanlegging ved OsloMet.

Daniel Kulsvehagen (på Skype), Bjørn Syvertsen og Kevin Kliland.

 

 

 

 

 

 

 

 


This page will show details of your email subscriptions. To see the options available to you, click the link in any newsletter email you have received from us

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.