Hvorfor TP-Prosjekt

Hvorfor TP-Prosjekt?

Kort historie om timeplan ved OsloMet

I 2012, da den gang Høgskolen i Oslo (HiO) og Høgskolen i Akershus (HiAK) ble sammenslått til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), satte institusjonen i gang et arbeid med å etablere felles bestemmelser om timeplanlegging.  (revidert i 2014). Målet var blant annet å standardisere timeplanen, og å gi rolleavklaringer på hvem som har ansvar for rombooking og undervisningsplanlegging som sammen utgjør en timeplan. Det er administrasjonens ansvar å gjøre rombooking. Mens timeplanen, altså undervisningsplanlegging, er vurdert som et pedagogisk verktøy som fagledelsen har ansvar for. Bestemmelsene definerer “timeplan” i all hovedsak som en rombookingsoversikt, mens detaljert undervisningsplan skal legges ut på andre plattformer.

Kort tid etter, i 2013, tok vi i bruk UniUntis som timeplanleggings- og rombookingssystem. Systemet var tungvint å bruke og har flere kritiske mangler.

I 2017, etter en del år med misnøye med timeplanene, satte HiOA i gang en ny prosess for å granske om systemet skulle byttes ut. Rambøll ble hyret inn for å lage en nå-situasjonsanalyse, og det ble gjennomført en timeplanundersøkelse med studentene. I tillegg har OsloMet et spørsmål om timeplanen i studiestartundersøkelsen hvert år som også viser misnøye med informasjon om timeplanen ved studiestart.

Resultatene av undersøkelsene i 2017

Resultatet ble at HiOA bestemmer seg for å bytte timeplanleggingssystem, revidere Bestemmelser om timeplanlegging er og bearbeide arbeidsprosessene rundt timeplan.

  • Vi skal legge til rette for at studentene får en forutsigbar timeplan med all informasjon samlet et sted, og blir mer fornøyde med timeplanen.
  • Vi tar i bruk TP timeplan- og eksamensplanleggings system, utviklet av universitetet i Oslo (UiO) som er en fellesløsning for store institusjoner i Norge.
  • Vi skal forbedre romutnyttelsen ved OsloMet ved blant annet å automatisere timeplanlegging av felles undervisningsrom.
  • Vi effektiviserer og forbedrer eksamensplanleggingen ved å gjøre dette i TP.
  • Vi ser på hvordan vi kan gjøre informasjon om rom lett tilgjengelig for alle våre brukere.
  • Vi reviderer bestemmelser om timeplanlegging på OsloMet. Vi gjennomgår arbeidsprosesser og rutiner for timeplanlegging for å effektivisere arbeidet og skape mer samarbeid om timeplanlegging på tvers av enhetene på OsloMet. Nye retningslinjer og forslag til rutiner for timeplanlegging og eksamensplanlegging ble fastsatt i januar 2019.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.