Hvorfor TP-Prosjekt

Hvorfor TP-Prosjekt?

Kort historie om timeplan ved OsloMet

I 2012, da den gang Høgskolen i Oslo (HiO) og Høgskolen i Akershus (HiAK) ble sammenslått til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), satte institusjonen i gang et arbeid med å etablere felles bestemmelser om timeplanlegging.  (revidert i 2014). Målet var blant annet å standardisere timeplanen, og å gi rolleavklaringer på hvem som har ansvar for rombooking og undervisningsplanlegging som sammen utgjør en timeplan. Det er administrasjonens ansvar å gjøre rombooking. Mens timeplanen, altså undervisningsplanlegging, er vurdert som et pedagogisk verktøy som fagledelsen har ansvar for. Bestemmelsene definerer “timeplan” i all hovedsak som en rombookingsoversikt, mens detaljert undervisningsplan skal legges ut på andre plattformer.

Kort tid etter, i 2013, tok vi i bruk UniUntis som timeplanleggings- og rombookingssystem. Systemet var tungvint å bruke og har flere kritiske mangler.

I 2017, etter en del år med misnøye med timeplanene, satte HiOA i gang en ny prosess for å granske om systemet skulle byttes ut. Rambøll ble hyret inn for å lage en nå-situasjonsanalyse, og det ble gjennomført en timeplanundersøkelse med studentene. I tillegg har OsloMet et spørsmål om timeplanen i studiestartundersøkelsen hvert år som også viser misnøye med informasjon om timeplanen ved studiestart.

Resultatene av undersøkelsene i 2017

Resultatet ble at HiOA bestemmer seg for å bytte timeplanleggingssystem, revidere Bestemmelser om timeplanlegging er og bearbeide arbeidsprosessene rundt timeplan.

  • Vi skal legge til rette for at studentene får en forutsigbar timeplan med all informasjon samlet et sted, og blir mer fornøyde med timeplanen.
  • Vi tar i bruk TP timeplan- og eksamensplanleggings system, utviklet av universitetet i Oslo (UiO) som er en fellesløsning for store institusjoner i Norge.
  • Vi skal forbedre romutnyttelsen ved OsloMet ved blant annet å automatisere timeplanlegging av felles undervisningsrom.
  • Vi effektiviserer og forbedrer eksamensplanleggingen ved å gjøre dette i TP.
  • Vi ser på hvordan vi kan gjøre informasjon om rom lett tilgjengelig for alle våre brukere.
  • Vi reviderer bestemmelser om timeplanlegging på OsloMet. Vi gjennomgår arbeidsprosesser og rutiner for timeplanlegging for å effektivisere arbeidet og skape mer samarbeid om timeplanlegging på tvers av enhetene på OsloMet. Nye retningslinjer og forslag til rutiner khar vært ute på høring. Forslag gjeldende for planleggingen av høsten 2019 skal være klar i februar 2019.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.