Latest Posts

Høringssvar om nye retningslinjer og rutiner – hva skjer etter høringen?

Høringen om nye retningslinjer og rutiner TP-prosjektgruppa har utarbeidet forslag til nye retningslinjer og rutiner for både timeplanlegging og eksamensplanlegging. Disse har vært ute på høring med frist 17.12.2018 (rutiner for eksamensplanlegging hadde frist i september). Forslagene finner du her:…
Read more

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.