Til studenter

OsloMet har tatt i bruk et nytt timeplansystem

Fra og med høsten 2018 blir timeplanene lagt i et nytt timeplansystem, TP timeplan (TP står for timeplan). Systemet er utviklet av Universitet i Oslo (UiO) og brukes allerede ved UiO, UiB, UiT og NTNU.

Hva betyr dette for deg som er student?

Timeplan

Timeplanen til våren skal publiseres som vanlig før jul. Fristen er 1. desember.

I høst skal nye retningslinjer og rutiner for timeplanlegging ut på høring. De vil gjelde for timeplanleggingen for våren. Da skal OsloMet automatisere timeplanen. Les mer om hva det betyr i innlegg om automatisering.

Vi planlegger også at ansatte og studenter kan få enklere og lettere tilgang til informasjon om grupperom, undervisningsrom og eksamensrom. Dette vil trolig skje i løpet av våren.

Personlig timeplan (din timeplan som på MinSide i dag)

TP tilbyr ikke personlig timeplan. Den får du på MinSide (innlogget). Mer informasjon om MinSide timeplanen finner du på student.oslomet.no.

Videre holder vi på å utrede en mulig integrasjon med Canvas kalenderen.

Booking av grupperom

Fra 01.07-2018 kan du bestille grupperom i TP.

Mer informasjon finner du her:

Informasjon om grupperomsbestilling

Oversikt over grupperom som kan bookes

Eksamensplanlegging skal over i TP

Vårens eksamensplan legges automatisk i TP. Dette vil effektivisere eksamensplanleggingen og sikre, at eksamener ikke faller samtidig som undervisning eller er lagt opp for tett. Gjeldende eksamensdato står som før i StudentWeb.

Har du noe spørsmål?

Har du spørsmål om TP-prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Carina Mørch-Storstein eller nestleder i Studentparlamentet, Vilde Henningsgård.

Har du spørsmål om TP som system, kontakt timeplan@hioa.no.

Ta kontakt med eget fakultet for alle andre spørsmål rundt timeplan.


 

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.