Til studenter

OsloMet har tatt i bruk et nytt timeplansystem

Siden  høsten 2018 har timeplanene blitt lagt i et nytt timeplansystem, TP timeplan (TP står for timeplan). Systemet er utviklet av Universitet i Oslo (UiO) og brukes allerede ved UiO, UiB, UiT og NTNU. HiØ (høyskolen i Østfold) har også tatt i bruk TP.

Hva betyr dette for deg som er student?

Timeplan

Timeplanen til våren 2019 ble publisert 20. november 2018.

Nye retningslinjer og rutiner for timeplanlegging har vært ute på høring og ble fastsatt i januar 2019. De vil gjelde for timeplanleggingen av høsten 2019. Da skal OsloMet automatisere timeplanen. Les mer om hva det betyr i innlegg om automatisering.

Under ser dere implementeringsplanen som rektorsledermøte har godkjent.

Bildet viser en tidslinje for implementering av automatisering

Tidslinje for implementering

Vi planlegger også at ansatte og studenter kan få enklere og lettere tilgang til informasjon om grupperom, undervisningsrom og eksamensrom. Dette vil trolig skje i løpet av våren 2019.

Personlig timeplan (din timeplan som på MinSide i dag)

TP tilbyr ikke personlig timeplan. Den får du på MinSide (innlogget). Mer informasjon om MinSide timeplanen finner du på student.oslomet.no.

Videre holder vi på å utrede en mulig integrasjon med Canvas kalenderen.

Booking av grupperom

Siden 01.07-2018 har du kunne bestille grupperom i TP.

Mer informasjon finner du her:

Informasjon om grupperomsbestilling

Oversikt over grupperom som kan bookes

Eksamensplanlegging skal over i TP

Vårens eksamensplan legges automatisk i TP. Dette vil effektivisere eksamensplanleggingen og sikre, at eksamener ikke faller samtidig som undervisning eller er lagt opp for tett. Gjeldende eksamensdato står som før i StudentWeb.

Har du noe spørsmål?

Har du spørsmål om TP-prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Carina Mørch-Storstein eller nestleder i Studentparlamentet, Vilde Henningsgård.

Har du spørsmål om TP som system, kontakt timeplan@hioa.no.

Ta kontakt med eget fakultet for alle andre spørsmål rundt timeplan.


 

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.