Innspillinger

 

Innspilling av musikk til Trall skal finne sted i løpet av 2019 og 2020. Trall har avtale med NRK om innspilling, der én lydtekniker vil ha hovedansvaret for all mastering av musikken, for å sikre gjennomgående god kvalitet og et enhetlig lydbilde i appen.

Trall-redaksjonen vil være produsenter for innholdet, og vil være ansvarlig for å treffe alle beslutninger rundt sanger, arrangementer, innspillinger og etterarbeidet. En person fra redaksjonen vil som regel være tilstede under innspillingene for å sikre god og effektiv gjennomføring.

Alle arrangører og musikere vil bli honorert i henhold Creo og NOPAs satser, og alle rettigheter blir ivaretatt gjennom avtale med Cantando musikkforlag og Tono.

Det er utarbeidet standard kontraktsmaler for arrangører og musikere: