Om oss

Hva er Trall?

Trall  skal bli et innovativt, skapende, lekent og dynamisk digitalt verktøy for barn, barnehage, barneskole, studenter og alle som arbeider med barn. Prosjektet drives av OsloMet Barnehagelærerutdanningen, som har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til å utvikle en App for dette.

I Trall vil vi samle sanger og musikk med mangfold og bredde av høy kunstnerisk kvalitet for å gi gode musikalske opplevelser for de som vokser opp. Barna skal få leke seg med sangene, høre ny musikk, og utforske lyd.

Musikere fra mange tradisjoner, fra hele landet, skal spille inn arrangementer som lager variasjon i besetning og sjanger, og appen skal vi lage sammen med de som skal bruke den – barn og voksne fra barnehage og skole – og fra hele Norges musikkliv. Vi har ambisjoner om å samle og spille inn 150 sanger som skal gjøres tilgjengelig ved lansering våren 2021.

Målgrupper: barnehager, skoler og familier

Med Trall vil vi gi alle som jobber med barn et verktøy til å være sammen på en kreativ måte, til å leke og utvikle mestring og kreativitet, musikk- og sangglede og til å bli kjent med Norges sangskatt, gammelt og nytt, kjent og ukjent.

Trall-prosjektet vil etablere et nettverk av organisasjoner og institusjoner, musikere, kunstnere, teknologer mv for å få innspill og skape engasjement i prosessen, og sikre god mottakelse av Appen når den er ferdig utviklet.

Hvem skal utvikle Trall-appen?

Trall er et tverrfaglig prosjekt, og Appen skal utvikles i et samarbeid mellom Barnehagelærerutdanningen, andre deler av OsloMet og eksterne samarbeidspartnere.  

Arbeidet ledes av en Redaksjon som har det kunstneriske og faglige ansvaret for utviklingen, og en prosjektkoordinator som har ansvaret for administrasjon og gjennomføring i utviklingsprosessen. 

Les mer

Logoen vår

Logoen vår er laget av Christian Fjeldbu. Christian er en spennende illustratør under firmanavnet yebel design & illustrasjon og en kollega ved OsloMet.

Vi ønsket oss:

  • Et varemerke som er lett gjenkjennelig
  • Et kunstnerisk uttrykk som kan skape undring
  • Ikke en tradisjonell barneprofil
  • Uttrykker tradisjon og fornyelse