SangBarSk

Forskningsnettverket SangBarSkForskningsnettverket SangBarSk – Sang i barnehage og skole – ble etablert i januar 2019 etter initiativ fra Liv Anna Hagen, Ingrid Annette Danbolt og Siri Haukenes ved OsloMet og Anne Haugland Balsnes fra Universitetet i Agder.

Forskningsnettverket består av til sammen 14 forskningsmiljøer i Norge, og samarbeider med blant andre Krafttak for sang og Kulturskolerådet. Nettverket mottok nylig nesten 900.000 i støtte fra Kulturrådet til sitt arbeid.

Forskingsprosjektene som skal knytte seg til nettverket har én felles målsetning:

Målet med prosjektene er en kartlegging av sang og sangrepertoar i norske barnehager og skole. Kartleggingen vil danne grunnlag for videre forskning, og for utvikling av sangens plass i lærerutdanningenes bachelorprogram og musikkfordypninger, og i barnehage og skole.

Hagen, Danbolt og Haukenes jobber alle i utviklingen av Trall. Gjennom en spørreundersøkelse til et stort antall skoler og barnehager i Norge bidrar SangBarSk til at både musikken og funksjonaliteten i Trall blir så bra som mulig.

Les mer om SangBarsk: https://sangbarsk.weebly.com/

Les pressemelding om SangBarsk: Jakter på den norske sangskatten i skoler og barnehager NTB, 13.5.19