Ung i Norge En longitudinell ungdomsundersøkelse

Ung i Norge

Ung i Norge-studien har nå pågått i 25 år.

Forskere fra forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet har fulgt 2 600 ungdommer som ble født i Norge på 1970-tallet fra de var midt i tenårene til de nå er rundt 40 år.

Vi har studert oppvekstsvilkår, venner og familie, identitet, fritidsaktiviteter, psykisk helse, utdanning og mye annet. Det er skrevet mer enn 100 vitenskapelige artikler, mange har tatt doktorgraden med data fra studien, og vi har gitt innspill til offentlig politikk på en rekke områder.

Les mer