Velkommen!

Læreverkstedet er et produksjons- og øvingstiltak som inngår i PISA-kurset i HiOA-Akademiet.

https://tilsatt.hioa.no/hioa-akademiet

Det arrangeres møter 10 ganger gjennom høstsemesteret 2017. De er rettet inn på produksjon og bruk av digitale læreverk i Bokskapet.

LæreVerkStedet er organisert av Læringssenter og bibliotek sammen med andre partnere ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Delta i kollegialt samarbeid for å utvikle
digitale læringsressurser og “omvendte klasserom”!
Når det digitale læreverket/kompendiet er ferdig
kan det bli publisert i Bokskapet.
 

Du trenger ikke være ekspert.

Vi utvikler on-line kursene på  http://kladdebok.no. De publiseres så for studentbruk på HiOAs edX-tjener http://bokskapet.hioa.no. Vær klar over at et læreverk/kompendium må ha en deadline før det blir publisert. Gjør avtale med Læringssenter og bibliotek om dette.

Klikk gjerne på bildet nedenfor for å se en kort videointroduksjon. Du kan finne mer ved å gå til nettstedet for MOOCAHUSET.

Brukerstøtte

Læreverkstedet gir kollegabasert veiledning for utvikling/produksjon av digitale læreverk. Når det gjelder bruk kan lærere få bistand til hvordan de kan støtte sine studenter, bl.a via PISA-modellen. Et fakultet, institutt eller fagmiljø kan f.eks. ordne seg slik at lærere som jobber digitalt selv gir brukerstøtte eller de kan velge ut og finansiere noen som tar spesielt ansvar for dette. Dette gjenspeiler et prinsipp der læringsmiljøet håndterer egen  digital pedagogikk.