Vilkår

Det er ikke lov å legge ut innlegg, kommentarer eller andre ytringer som inneholder opplysninger om tredjepersoners privatliv. Det same gjelder innhold som på andre måter krenker tredjepartspersoners rettigheter.

 

OsloMet forbeholder seg retten til å slette, fjerne, eller endre alle typer
innhold som er gjort tilgjengelig på blogg.hioa.no, hvis vi har grunn til
å tro at det:

  • strider mot norsk lov,
  • kan oppfattes som støtende, rasistisk, ærekrenkende, truende, obskønt eller pornografisk,
  • inneholder annonser/reklame fra eksterne aktører eller Google Adsense,
  • inneholder forstyrrende popups, popbacks eller liknende,
  • inneholder annonser solgt av tredjepart på vegne av deg eller et nettverk du er en del av,
  • bryter åndsverkloven,
  • inneholder uriktige påstander om enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner o.l.

OsloMet forbeholder seg også retten til å slette blogger tilhørende personer som ikke lenger er tilknyttet universitetet. Ved henvendelse kan OsloMet være behjelpelig med å bistå rettighetshaver i eksportering/kopiering av eksisterende blogg, men er på ingen måte ansvarlig for innhold som går tapt. Blogger/rettighetshaver er selv ansvarlig for å sikre nødvendig sikkerhetskopiering, og OsloMet sitt tilbud er kun å anse som et servicetilbud.

 

Følgende bilder kan du bruke på blogg.hioa.no:

Alle bilder på blogg.hioa.no skal merkes med navn på fotograf eller navn på person med opphavsrett. Bilder med Creative Commons lisens skal merkes med CC, navn på opphavsperson og lenke til opphavssted.