Hva skal vi med selvkjørende biler?

Blir veiene tryggere når sjåførene erstattes av datamaskiner? Eller er vi naive i vår tro på teknologien?
Harald Throne-Holst

Harald Throne-Holst forsker på ansvarlig teknologiutvikling. I denne episoden forteller han om hvilke nye problemer selvkjørende kjøretøy kan skape. Hvor skal for eksempel alle de selvkjørende bilene stå når de skal lades eller fylle på drivstoff?

Les mer:

Livet med gressklipper-roboten Roberta – https://forskning.no/meninger/kronikk/2017/12/livet-med-gressklipperroboten-roberta

Kunsten å arbeide tverrfaglig – https://www.forskerforum.no/kunsten-a-arbeide-tverrfaglig/

Vi trenger en mer ansvarlig forskning – https://forskning.no/meninger/kronikk/2016/04/onsker-en-mer-ansvarsbevisst-forskning

Kan passive forbrukere redde kloden?

Kan du og jeg egentlig bidra til et bærekraftig samfunn?

Torvald Tangeland , SIFO
Torvald Tangeland , SIFO

Torvald Tangeland fra SIFO forsker på oss forbrukere og våre valg og holdninger. I denne episoden forteller Torvald om de mange problemene som møter oss på veien mot en grønnere hverdag og hvordan våre små valg kan være med å hjelpe.

 

Les mer:

Forbruk og det grønne skiftet – Kunnskapsoppsummeringer forbrukerpolitikk 2018

Hvordan prioriterer legevakten pasienter på venterommet?

Lars E. F. Johannessen

Hvorfor må noen sitte og vente med brukket finger på legevakten, mens andre uten synlige skader kommer rett inn?

Lars E. F. Johannessen har forsket på hvordan sykepleiere bruker prioriteringssystemet Manchester Triage System i møte med pasienter på legevakten. Han har sett spesielt på hvordan sykepleiere bruker systemet sammen med eget skjønn.

Les mer:

Johannessen, L.E.F. (2017). Beyond guidelines: Discretionary practice in face-to-face triage nursing. Sociology of Health & Illness 39(7): 1180-1194. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9566.12578

 

Johannessen, L.E.F. (2018). Workplace assimilation and professional jurisdiction: How nurses learn to blur the nursing-medical boundary. Social Science & Medicine 201: 51-58. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618300522

 

Johannessen, L.E.F. (2018). Narratives and gatekeeping: Making sense of triage nurses’ practice. Sociology of Health & Illness. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9566.12732

Studenter med autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom)

Kirsten Ribu

I podkasten blir det sagt at vi ikke lenger bruker Asperger, men Asperger er fortsatt en diagnose. Takk til Foreningen Spekter og andre som har gitt tilbakemeldinger til oss.

Kirsten Ribu underviser på institutt for informasjonsteknologi og har engasjert seg spesielt for studenter med det vi kaller Asperger syndrom eller autismespekterforstyrrelsene. Studenter med denne diagnosen har spesielle utfordringer, men med tett oppfølging og tilpasset undervisning kan de komme gjennom studiet og ut i yrkeslivet.

I denne episoden forklarer Kirsten kjennetegn, utfordringer og hvordan hjelpe disse studentene i hverdagen.

SE KOMMENTARFELT FOR INFORMASJON OM ASPERGER OG DIAGNOSE

 

Les mer:

Seksuell helse er en del av folkehelsa

Gjennom åpenhet og personlige historier lærer Carina Carlsen oss å reflektere rundt kropp og seksuell helse. Carina er utdannet vernepleier og er nå i gang med en master i empowerment og helsefremmende arbeid. Ved siden av studiene reiser hun landet rundt for å snakke om kroppspositivisme.

 

 

Les mer:

OsloMet gjennom 200år

Jan Messel

Selv om OsloMet bare er noen måneder gammel strekker historien seg 200 år tilbake. I dagens episode forteller Jan Messel om de første utdanningene, kvinnene som etablert profesjonsutdanninger, kjønnsubalanse, akademisering, sammenslåing, ivrige politikere, Gudmund Hernes og mye mer. Velkommen til en lærerik historietime.

Les mer på “Rom for historien”

 

Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

Flyktningkrisa: Hvordan gikk det?

Norske kommuner ønsker flere flyktninger velkommen mens nasjonale myndigheter strammer inn.

Susanne Søholt

I 2015 opplevde Norge og Europa en flyktningekrise og det norske mottakssystemet var under press. Norske kommuner skulle bosette og integrere flyktninger som fikk oppholdstillatelse. Dette klarte kommunene veldig godt. Gjennom solidaritet med flyktninger og lokalt engasjement bosette kommunene mange flere enn tidligere.

Marit Owren Nygaard

Susanne Søholt og Marit Nygaard fra NIBR har skrevet rapporten «Flere flyktninger bosatt raskere» og forklarer i denne episoden om denne kommunale glasaken.

Les mer:

 

Hva gjør fastlegen med medisinsk uforklarte plager og sykdommer?

Erik Børve Rasmussen

Nær en tredjedel av fastlegenes pasienter har tilstander legene ikke har noen formelt anerkjent forklaring på. Slike tilstander omtales som såkalte diffuse lidelser.

Erik Børve Rasmussen forsker på fastlegenes tilnærming til diagnoser og diagnostisering av pasienter med diffuse lidelser. I denne episoden forteller han om definisjonen på sykdom, forskjellen mellom nye og erfarne leger og ikke minst hvordan diagnosen fungerer.

Les mer:

Rasmussen, Erik Børve (2017). Balancing medical accuracy and diagnostic consequences: diagnosing medically unexplained symptoms in primary care. Sociology of Health and Illness. Vol. 39. doi: 10.1111/1467-9566.12581
Album, Dag;Johannessen, Lars E. F.;Rasmussen, Erik Børve (2017). Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine. Vol. 180. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.03.020
Grue, Jan;Johannessen, Lars Emil Fagernes;Rasmussen, Erik Fossan (2015). Prestige rankings of chronic diseases and disabilities. A survey among professionals in the disability field. Social Science and Medicine. Vol. 124. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.11.044

Hva er forskjellen mellom institusjon og fosterhjem?

Hvor skal vi plassere barn og unge som ikke lenger kan bo hjemme med familien sin? I denne episoden forklarer dosent Jan Storø forskjellen mellom barnevernsinstitusjon og fosterhjem. Over flere år har fosterhjem vært primærtilbudet, mens institusjoner er bygget ned. Dette bekymrer Jan Storø. Det er ikke alle barn som passer hos en fosterfamilie.

Les mer:

Hva er blodsukker?

Mari Myhrstad, Vibeke Telle-Hansen og Line Gaundal søker deltakere til en forskningsstudie om helseeffekter av fett. Foto: OsloMet/ Marit Christiansen

Hva påvirker blodsukkeret ditt? Og hva er sammenhengen mellom blodsukker og diabetes?

I dagens episode forklarer Mari Myhrstad og Line Gaundal alt vi trenger å vite om blodsukkeret vårt, hva vi bør spise og tenke på.
Mari og Line forsker på blodsukker og jobber i disse dager med å finne mer ut om sammenhengen mellom fett og blodsukker.

Les mer: