Hva har du i kjøleskapet?

Vi kaster for mye mat i norske husholdninger. På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Marie Hebrok og Nina Heidenstrøm ved SIFO gjort en kjøleskapsstudie for å finne ut mer om maten vi kaster.

I denne episoden undersøker Marie og Nina kjøleskapet til Hallvard. Der finner de restemat, mat som har gått ut på dato, planlagte middager og mat som Hallvard hadde glemt.

Marie og Nina forklarer også forskjellen på “best før” og “siste forbruksdag”, i tilfelle du var litt usikker.

 

Les mer:

Trenger barna høstferie?

Sissil Lea Heggernes
Sissil Lea Heggernes

Østlandet er nettopp ferdig med årets høstferie, men trenger barn og lærere denne ferien? Barna plukker ikke lenger poteter i ferien. Burde de ikke heller bruke tiden på å lære?

Vi har fått besøk av Sissil Lea Heggernes som har mange års erfaring som lærer og jobber nå som stipendiat ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Hun anbefaler ikke å avskaffe høstferien.

Les mer:

Forsvarer junikosen i skolen – http://www.dagsavisen.no/innenriks/forsvarer-junikosen-i-skolen-1.285600

Særnorsk boligpolitikk

Kim Astrup
Kim Astrup

Hva er problemet med den norske boligpolitikken? I motsetning til våre nordiske naboland har Norge overlatt mye av boligpolitikken til markedet. Selv med høye boligpriser, får ikke boligbyggerne bygget nok boliger. Og hva skjer med dem som ikke kommer seg inn på boligmarkedet – som ikke har rike foreldre som kan åpne lommeboka.

– Dette er et uløst problem og en «blind spot» i dagens politikkutformingen, sier ukens gjest Kim Astrup, som er forsker på NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Les mer:

 

På kjøretur med trafikklærerlæreren

Skal du blinke deg inn eller ut av en rundkjøring?

I denne episoden er Hallvard på kjøretur med Kai Andre Fegri. Kai utdanner trafikklærere på yrkesfaglærerutdanningen på HiOA. Heldigvis får Hallvard godkjent kjøreturen sammen med en oppfriskning av blinkereglene for rundkjøringer og nyttig tips til hvordan holde rattet

Underveis snakker Kai om hva skal til for å følge trafikkreglene, og oppføre seg sammen med andre i trafikken.

Kai kommer også med gode råd når en skal velge kjøreskole.

Smaksprøve på Student Life Podcast

Curt visiting Student Life
Curt visiting Student Life

Denne uka rakk vi ikkje å spele inn ein ny episode til Viten+Snakkis.

Som eit plaster på såret gir vi deg derfor siste episode frå podkasten Student Life -Listen and learn to be a better student. Kyrre Begnum og George Anthony Giannoumis har til no produsert 20 episodar med nyttig stoff for studentar. I denne episoden snakkar dei med rektor Curt Rice om livet som student.

God lytt! Vi er attende med ein fersk Viten+Snakkis-episode neste veke.

Kven er dei heimlause?

Evelyn Dyb
Evelyn Dyb

Stemmer det at vi har heimlause i velferdssamfunnet vårt?

Vi har invitert forskar Evelyn Dyb ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR for å forklare oss situajonen for heimlause i Noreg.

6. juni presenterte Evelyn og ein kartlegging som viste stor nedgang i antall bustadslause i Noreg, frå 6000 til 3909 personar. Men vil denne nedgangen vare?

Les mer her:

Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge: http://www.hioa.no/vitenogpraksis/Velferd-og-arbeidsliv/Kraftig-nedgang-i-antall-bostedsloese-i-Norge

Bostedsløse i Norge 2016 – En kartlegging: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Bostedsloese-i-Norge-2016

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid: https://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/bolig-for-velferd/

Innsatte og utsatte

Hilde Sylliaas
Hilde Sylliaas

Hilde Sylliaas er en svært engasjert førsteamanuensis ved fysioterapeututdanningen på HiOA. For Hilde er det viktig at studentene hennes får erfaring med å jobbe med sosialt utsatte mennesker. Derfor gir hun studentene praksisperioder der de får jobbe med innsatte i Halden fengsel, og neste uke får de jobbe som støtteapparat for deltakerne under VM i gatefotball i Oslo.

Det å bry seg, og løfte fysioterapifaget til å handle om mer enn konkret behandling, er viktig for Hilde.

 

 

Les mer:

Homeless World Cup Oslo

https://www.facebook.com/homelessworldcup/

Konferanse 31. august: Being marginalized – opening doors to participation

https://www.facebook.com/events/1164881646954230/

 

Pårørende og tvang

Jeg husker de første dagene. Vi besøkte han jo hver dag, og da opplevde jeg det som det var sånne kjempevoldsomme ting som foregikk der. Og så plutselig så var det noen som stoppet og kikket ned på meg; «Hei, der har vi jo en, hei, hvordan er det med deg?» Og bare det at noen spurte, så begynte jeg å gråte bare. Fordi de så meg. Og så sa jeg bare et eller annet, noen ord. Og så dro de videre.

– Mor til psykiatrisk pasient.

Tvang innen psykiatrien er et tema som reiser mange etiske utfordringer og dilemmaer, men mens mye av mediedekningen og forskningen konsentreres om omfanget av tvang og effekten tvang har på pasienter, er det få som har snakket med de som ikke har et tall i statistikkene, de som står på sidelinjen: de pårørende.

Reidun Norvoll
Reidun Norvoll

En av de som har snakket med denne gruppen er Reidun Norvoll, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet her ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har inntil nylig hatt et postdoktorat i prosjektet Psykiske helsetjenester, etikk og tvang ved senter Senter for Medisinsk Etikk på Universitetet i Oslo.

Med utgangspunkt i arbeidet hun gjorde der forteller hun i denne podcasten om noen av de vanskelige problemstillingene pårørende står overfor i situasjoner der tvang blir benyttet. Hvor mye vet de i forkant om hva tvangsinnleggelse kan innebære?

Selv om Norge har strenge retningslinjer for bruk av tvang, er tvangsbruk langt mer utbredt enn de fleste er klar over. Loven er også tydelig på at pårørende skal involveres og ivaretas, men skjer dette i praksis? Hvor godt følges pårørende opp? Hvilke alternativer til tvang finnes og hvordan kan systemer og prosedyrer rundt tvangsbruk innen psykiatrien forbedres?

 

Les mer:

Vi får kun sveipet kort over dette tunge temaet i vår podcast, så les mer om prosjektet og forskningen Reidun Norvoll har vært involvert i her:

Sitatene i podcasten er hentet fra ressursheftet Tvang og medvirkning i psykiske helsetjenester – Pasienters og pårørendes syn og erfaringer av Reidun Norvoll og Reidar Pedersen: http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/pet-pasienter-parorende/

Les også denne artikkelen om tvang og pårørende:
Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalisation and coercion – https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-016-0159-4

Og en kronikk om tvang og unge pårørende, der blant annet bruk av politibil ved henting av pasienter blir tatt opp: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/05/15/klarer-vi-a-snakke-med-unge-som-har-sett-tvang-mot-familiemedlemmer/

*Sitatet podcasten innleder med er hentet fra publikasjonen Tvang og medvirkning i psykiske helsetjenester – Pasienters og pårørendes syn og erfaringer (s. 48) og er lest inn Av Anniken Jess Iversen.

Hva skal vi med nasjonale prøver i skolen?

Sølvi Mausethagen
Sølvi Mausethagen

PISA, Timms, nasjonale prøver og de gode gamle karakterene. Det måles og måles i norsk skole, men hva skal vi egentlig med alle disse undersøkelsene og testene? Hvordan brukes det resultatene av disse målingene i skolen? Og gir tallene et riktig bilde av hvordan det står til i norsk skole?

Tine Sophie Prøitz
Tine Sophie Prøitz

Skoleforskerene Sølvi Mausethagen og Tine Prøitz tok turen til Viten+snakkis for å forklare dette.

 

Les mer:

Prosjektsiden til PraDa som også gir en oversikt over aktuelle publikasjoner: www.hioa.no/prada

Sølvi og Tine har nylig vært gjesteredaktører for et spesialnummer om “data use” i Nordic Journal of Studies in Educational Policy: http://www.tandfonline.com/toc/znst20/current

Og de leder en nyoppstartet inter-institusjonell forskningsgruppe: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-SPS/Studies-of-the-teaching-profession-teacher-education-and-education-policy-TEPEE

Er trening den beste medisin?

Gro Rugseth
Gro Rugseth

Stemmer det at fysisk aktivitet er det beste du kan gjøre for kroppen din?

Og må vi jogge to ganger i uka for å holde oss i form?

Fysioterapeut og forsker, Gro Rugseth, snakker i denne episoden om bevegelse, trening, hysteri og sunnhet. Fasiten er enkel: Gå!

Les mer: