Om Viten og Snakkis

Podcasten Viten og Snakkis blir produsert av avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Her på HiOA har vi jo forskere, fagfolk og eksperter på det meste, de representerer et bredt fagfelt, og i denne podcasten skal vi få forskernes blikk på hva som skjer rundt oss.

Hovedmålgruppa er folk som er samfunnsinteresserte, og som er interesserte i å høre ekte eksperter snakke om aktuelle tema som de kan mye om og bryr seg om. Dessuten vil vi jo at journalister skal høre på – og politikere og andre som tar beslutninger.

Følg også med på http://vitenogpraksis.no/

På twitter er vi https://twitter.com/vitenogpraksis

Subscribe to

Viten og snakkis

Or subscribe with your favorite app by using the address below