Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Ny rapport fra NKVTS: Barn i krise

Redd lyshåret 5-årig jente med halve ansikt bak dukke. Plen i bakgrunn. Illustrasjonsfoto: colourbox

En ny rapport tar for seg samarbeidet mellom barnevern og politi.

Når barn utsettes for vold og alvorlige krenkelser og dette blir meldt til politiets operasjonssentral, alarmeres ofte både politiet og barnevernet i den akutte krisen. Hvordan disse to etater samarbeider for å støtte og hjelpe barna under og etter slike hendelser er tema for rapporten.

Rapporten inneholder to delprosjekt. I delprosjekt 1 har blikket vært rettet mot etatenes samarbeid i akutte kriser. Samarbeidet er belyst gjennom intervjuer med informanter ved henholdsvis barnevernvakter og de operative tjenestene i politiet. Vi har også innhentet informasjon fra årsrapporter ved barnevernvaktene, og et års loggføring av alle akutthendelser ved en av barnevernvaktene.

I delprosjekt 2 har vi hatt fokus på fordeling av etatenes ansvar og roller når saken skal undersøkes og rettslig etterforskes samtidig som barna skal ytes barnevernfaglig hjelp. Saksprosessen har blitt fulgt frem til barn formelt avhøres av politiet ved Statens Barnehus. Informantene i dette delprosjektet har primært vært etterforskere i politiet og saksbehandlere fra det kommunale barnevernet. Vi har spesielt sett på endringer i yrkesutøvelse og samarbeidsformer knyttet til de nye forskriftene fra 2015 om tilrettelagte avhør av barn og andre sårbare grupper.

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017). Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2017).

Publisert av:

user
Torhild Sager