Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Neste European Conference on Domestic Violence (ECDV) til Oslo

Oslo Opera og reklametekst for ECDV i Oslo

NOVA og NKVTS skal saman arrangere den 3. europeiske konferansen om vald i nære relasjonar i Oslo i 2019.

Den 2. ECDV-konferansen blei avvikla i Porto, Portugal, 6.-9. september 2017.

Forskar Carolina Øverlien frå NKVTS var ein av key-note-talarane på konferansen, og annonserte Oslo som neste møteplass på slutten av innlegget sitt.

NOVA og NKVTS har allereie skipa ein organisasjonskomité for konferansen med desse medlemane:

Carolina Øverlien og Ingrid Smette (leiarar)
Svein Mossige, Kristin Skjørten, Anna B. Mørch, Nina Eriksen

 

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar