Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner blant eldre

Toothache. Portrait of an elderly man with face closed by hand on dark background. Colourbox

Ny artikkel fra PHS-forsker Geir Aas om norsk politi og eldre som opplever vold i nære relasjoner.

Det har vært et stort fokus på vold i nære relasjoner de siste tiårene, men vold og overgrep mot eldre i familien har blitt viet lite oppmerksomhet. Eldre kan kvie seg for å involvere politiet i disse sakene og kriminalitetsstatistikken viser at svært få tilfeller havner i retten.

Formålet med artikkelen er først og fremst å beskrive politiets forebyggende arbeid knyttet til vold mot eldre i nære forhold, spesielt vold fra egne barn.

Kilde:  Aas, G. (2017). The Norwegian police and victims of elder abuse in close and familial relationships. Journal of Elder Abuse & Neglect, 1-22. doi: 10.1080/08946566.2017.1364683

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar