Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Derfor er ungdom blitt mindre voldelige

Gutt ser alvorlig i kamera. Foran vegg med tagging. Foto: colourbox.com

Ny artikkel fra Voldsprogrammet: Voldsbruken blant ungdom er halvert i løpet av de siste årene. En viktig forklaring til dette er at ungdom drikker mindre alkohol, viser en ny studie utført av forskere ved NOVA på OsloMet.

I en artikkel i tidsskriftet Journal of Youth and Adolescence presenterer stipendiat Lars Roar Frøyland og professor Tilmann von Soest funn fra en undersøkelse av unge voldsutøvere i Norge.

Markert nedgang i ungdomsvolden

Studien viser at andelen av unge i alderen 18–20 år som forteller at de har brukt fysisk vold i løpet av det siste året, er halvert i perioden fra 2007 til 2015. Dette gjelder både gutter og jenter.

Blant guttene fant forskerne en nedgang fra 23 til 13 prosenten, mens de tilsvarende tallene for jentene var på 24 og 12 prosent. Bak tallene skjuler det seg en rekke forskjellige typer voldshandlinger.

Funnene bekrefter tidligere internasjonale studier som også viser en nedgang i omfanget av voldsutøvelse blant ungdom.

Drikker mindre

Prosjektet er det første som undersøker hva årsakene til den nedadgående trenden i selvrapportert voldsutøvelse blant ungdom kan være.

I samme periode har det vært en nedgang i både ungdommenes alkoholkonsum og det å bli utsatt for vold i hjemmet. Ifølge forskerne er det en klar sammenheng mellom disse endringene og den observerte nedgangen i ungdomsvolden.

Frøyland og von Soest har også sett nærmere på ungdommenes sosioøkonomisk ressurser, personlighetsfaktorer, mental helse samt en rekke mål på sosiale relasjoner til foreldre og venner. De finner ikke støtte for at disse faktorene har noe å si for nedgangen i voldsbruk.

Les hele artikkelen på Viten + praksis, OsloMet sitt nettmagaisin for forskningsnyheter

Kilde: Frøyland, L.R. & von Soest.,T.: Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007–2015. Journal of Youth and Adolescence. Springer forlag 2017. Doi: 10.1007/s10964-017-0793-2

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar