Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Ny og spennende nordisk barnehusforskning

Barnehus-forskere i Norden. Foto: N. Eriksen, NOVA

Den 14. mai 2018 var 17 barnehusforskere fra Norge, Island, Sverige, Finland og Danmark samlet til en workshop om ny eller pågående barnehusforskning ved OsloMet – storbyuniversitetet i Oslo.

Dette var et arrangement i regi av det nordiske nettverket for barnhusforskning (se under) som koordineres av NOVA.

Presentasjonene belyste ulike problemstillinger knyttet til barnehusenes virksomhet, avhør av barn i førskolealder, somatiske og psykologiske helseutfordringer hos barna, oppfølgingen av barna, polyviktimisering, barns rett til informasjon og barnehusmodellens regulering og spredning på i Europa.

Workshopen viser at det foregår mye spennende barnehusforskning i Norden og at dette er et forskningsfelt i utvikling.

About The Nordic Network for Barnahus research

The Nordic Network for Barnahus research was established in February 2014 at NOVA, OsloMet, with the aim of facilitating contact between researchers and administrators with an interest in the model of Barnahus within the Nordic context, its foundational ideas, implementation, work processes, dilemmas and advances.

Other key aims of the network are:

  • To establish an arena for presenting and discussing research on the Barnahus model and related topics
  • To be a resource for government agencies and the Barnahus
  • To facilitate comparative and joint research and publications, including applications for funding

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar