Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Nettovergrep mot barn: Omfanget av saker øker og sakene blir grovere

Ei frustrert jente jobber på datamaskinen sin. Jente: 13 år. Foto: Jonas Frøland/ Scanpix

En ny studie fra NOVA viser at antallet tips til Kripos øker, og at innholdet i sakene blir grovere. Studien bygger på opplysninger fra Kripos, politiet og nettleverandører.

Tekst: Halvard Dyb. Illustrasjonsfoto: Jonas Frøland/Scanpix

Forfatterne bak en ny NOVA-rapport om nettovergrep mot barn er bekymret over utviklingen.

– Det er all grunn til å ta utviklingen når det gjelder nettovergrep mot barn på alvor, sier professor Svein Mossige ved UiO og NOVA, OsloMet.

På få år har sexrelaterte overgrep mot barn på nettet vokst til å bli et betydelig samfunnsproblem. Så langt har vi bare begrenset kunnskap om hva som skjer i møtet mellom barn og overgriper.

Nå har professor og psykolog Svein Mossige sammen med psykologspesialist Line M.T. Aanerød gjennomført prosjektet: Nettovergrep mot barn i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet har finansiert prosjektet.

Ved hjelp av data fra Kripos og samtaler med politiet og nettoperatørene Facebook, Movie Star Planet og Slettmeg.no har forskerne sett på omfanget av sexrelaterte nettovergrep mot barn, innholdet i sakene og mulige konsekvenser disse kan få for de involverte.

Bekymringsfull utvikling

Antallet tips om nettovergrep mot barn som kommer inn til Kripos, har økt fra 900 i 2015 til 5 300 i 2017. Samtidig forteller politiet at det er en tendens til at sakene de jobber med, blir grovere.

Særlig bekymret er forskerne over omfanget av saker der voksne chatter med andre voksne om sex med barn, samt saker som omfatter tilfeller der barn manipuleres av voksne til å ha sex med andre barn.

Økningen i antall tips som Kripos mottar med mistanke om straffbar nettrelatert seksuell aktivitet i Norge. Fra 900 i 2015 via 1 900 i 2016 til 5 300 i 2017.

Kripos går gjennom alle tipsene de får inn, og gjør en vurdering av om de er straffbare eller ikke. Denne studien bygger på en gjennomgang av et tilfeldig utvalg på litt under 200 tips for hvert av de tre årene, og analyser av disse.

Politiet forteller at den som bruker nettet som overgrepsarena, som oftest er en upåfallende mann som er i arbeid, har familie og er uten noe kriminelt rulleblad.

Les hele artikkelen

Last ned rapporten: Internettovergrep mot barn i Norge 2015-2017

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar