Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Seminar: Kartlegging av behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold

Mandag 13. mai lanserer NKVTS en systematisk oversikt over forsknings- og brukerevaluerte behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller har utøvet vold og seksuelle overgrep.

Evaluerte behandlingstiltak

Vold og seksuelle overgrep utgjør en betydelig risiko for dårlig helse og livskvalitet, og en stor del av utsatte personer er i risiko for å oppleve gjentatt vold. For personer som utøver vold, viser studier at mange selv har vært utsatt for vold i oppveksten.

For å stoppe denne negative utviklingen er det svært viktig at behandlingen som tilbys er godt evaluert slik at vi vet at den er virksom.

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra NKVTS foretatt en systematisk kartlegging av eksisterende studier av behandling for personer som er utsatt for og/eller som utsetter andre for vold og seksuelle overgrep.

  • På seminaret presenterer representanter for FHI rapporten og et elektronisk forskningskart over de eksisterende studiene, og peker på hvor det finnes kunnskapshull.
  • Forskere ved NKVTS kommenterer relevansen av arbeidet, og hvordan dette best kan brukes i videre forskning.
  • Fremmøtte inviteres til å komme med innspill til videre studier og utredningsprosjekter.

NKVTS har fått i tilskudd fra Helsedirektoratet å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for behandling og forløp for personer som er utsatt for og som utsetter andre for vold og seksuelle overgrep. Denne kunnskapsoppsummeringen inngår som del av det arbeidet.

Registrering og enkel servering fra kl 8.30. Presentasjonen starter kl 9.00.

Tid

Mandag 13. mai kl 9.00 – 11.30

Sted

Gullhaugveien 1-3, Nydalen, Oslo. Hos NKVTS i 5. etg.

Seminaret er gratis men krever påmelding

 

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar