Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Seminar: Dommer som forskningsmateriale

Radering av ansikter og gamle engelske dommere med parykk.Hogarth; "Court of Common Pleas", 1758. Foto: Wiki Commons.

Velkommen til seminaret Dommer som forskningsmateriale – perspektiver, tilnærminger, muligheter, den 4. juni.

Dommer er et viktig forskningsmateriale også for samfunnsvitere. Men når samfunnsvitere skal tolke et domsmateriale står de overfor flere utfordringer. Viktige spørsmål er:

 • Hvordan blir dommer til, hva gir dommer kunnskap om, og hvilken kontekst bør man forstå et domsmateriale innenfor?
 • Hvordan velger man ut dommer å studere? Hvilke metoder kan brukes i studiet av dommer?
 • Hva er forholdet mellom hvordan jurister bruker dommer og hvordan samfunnsvitere gjør det og hva er potensialet for samarbeid mellom jurister og samfunnsvitere i studiet av retten og dommer?

Det juridiske fakultet, UiO, og NOVA, OsloMet, ønsker velkommen til et seminar hvor jurister og samfunnsvitere presenterer erfaringer med å bruke dommer som forskningsmateriale.

Jurister og samfunnsvitere presenterer metodiske, teoretiske og kunnskapsteoretiske spørsmål som reises når man forsker på dommer.

Seminaret har særlig fokus på dommer i saker om seksuell vold og vold i nære relasjoner.

Program

 • Velkommen
 • Ragnhild Hennum (Institutt for offentlig rett, UiO): Dommer som empiri
 • Morten Holmboe (Politihøgskolen): Hva er rettsforskeren ute etter?
 • Ina Strømstad (Oslo tingrett, dommer): Dommen fra dommerens sted
 • Lisbeth Skyberg (Institutt for kriminologi og rettssosiologi): TBD
 • Kristin Skjørten (NKVTS): Analyse av større domsmateriale
 • Jane Dullum (NOVA, OsloMet): Dommer som empiri: Erfaringer fra noen ulike prosjekter
 • Solveig Laugerud (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO): Bevis og skjønn: hvordan lese begrunnelser i voldtektsdommer?
 • May-Len Skilbrei (Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO): Om å undersøke hvordan dommer utvikler fenomenforståelser

Tid og sted: 4. juni 2019, kl. 13-16, rom 770, Domus Nova, Universitetet i Oslo

Foto: Hogarth; “Court of Common Pleas”, 1758. Kilde: Wiki Commons

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar