Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Ny avhandling: Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet

Politibilder i snødekt gate.

Politihøgskolen: Oddbjørg Edvardsen disputerte nylig ved Nord Universitet.

Ute på oppdrag møter politipatruljen barn som lever med vold i hjemme, men etterforskningen på stedet kommer til kort i møte med barnas behov.

– Dette er ofte familier som trenger et helhetlig og flerfaglig, tverretatlig tilbud for at barna deres skal komme løs fra et liv i frykt og fornedrelse, sier Edvardsen til forskning.no.

I avhandlingen har hun intervjuet 15 erfarne politibetjenter fra ulike byer i Norge. De forteller hva de erfarer som god hjelp til voldsutsatte barn og om utfordringer og problemer som oppstår i møte med barna.

Les hele intervjuet med Edvardsen hos forskning.no

Kilde: Oddbjørg Edvardsen: Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet: En fenomenologisk studie av politipatruljens praksisDoktorgradsavhandling, 2019. (Sammendrag)

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar