Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Seminar: Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet​

Foto: Lars Plougmann «There are always people in Frognerparken» (CC BY-SA 2.0)

Konferanse i Oslo, 1. november 2019

1. november 2017 trådte Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) i kraft i Norge. Konvensjonen gir klare føringer for Norges arbeid mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i årene som kommer.

I 2019 markerer vi to-årsdagen for ratifiseringen med en dag med presentasjoner fra prosjekter under Voldsprogrammet hos Nova og NKVTS. Konferansen er åpen for alle, og vi anbefaler å sette av 1. november 2019 til en dag på Gamle Museet konferanselokaler i Oslo.

Du vil blant annet få høre innlegg fra Jane Dullum om beskyttelsestiltak for voldsutsatte, om ungdoms voldserfaringer i et mangfoldsperspektiv med Patrick Lie Andersen mens Elisiv Bakketeig vil snakke om nye utfordringer i samordning av tjenester.

Konferansen arrangeres av Likestillingssenteret KUN på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Se programmet og meld deg på innen 30. oktober

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar