Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Seminar om voldsutsatte som ikke anmelder eller søker hjelp

Ung dame med mørk hår og briller ser ned. Knyttede hender foran munn. Illustrasjonsfoto: colourbox
av Nina Eriksen

NKVTS inviterer til rapportlansering onsdag 11. desember kl. 14.

Hva forteller personer som verken har anmeldt eller søkt hjelp, om det å anmelde vold fra partner og om håndtering av å leve med partnervold?

Norske myndigheter anser politiet som en svært viktig aktør i arbeidet for å begrense forekomsten av vold i nære relasjoner. Forskning har vist at majoriteten av dem som lever med vold fra partner ikke anmelder partneren til politiet. De fleste søker heller ikke hjelp fra for eksempel krisesenter eller andre hjelpetjenester.

Ikke verdt å gå til politiet med

Den ene rapporten er skrevet av Yngvil Grøvdal og har fått tittelen «Ikke verdt å gå til politiet med. Om vold i parforhold som ikke er anmeldt».

Rapporten er basert på dybdeintervjuer med tretten kvinner og seks menn. Var anmeldelse noe de hadde tenkt på, eller var det andre ting som var mer sentralt?  Hvordan tenkte de eventuelt om politiet i situasjonen de var i?

Handlemåter og strategier for å håndtere vold

Den andre rapporten heter «Beskyttelse og verdighet» og omhandler kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner. Førsteforfatter er Randi Saur.

Rapporten bygger på dybdeintervjuer med åtte kvinner som har levd med vold i parforholdet. Hvilke handlemåter og strategier utviklet disse kvinnene for å håndtere volden?

Meld deg på

Vil du høre forskerne selv presentere funnene sine? Meld deg på via nettsiden til NKVTS, eller se direktesendingen i deres TV-løsning.

Tid

Onsdag 11. desember kl. 14.00–15.30

Sted

Gullhaugveien 1-3, 5. etasje, i Nydalen i Oslo

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar