Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Vive: Ny rapport om etniske minoritetskvinner og skilsmisse

Noen kvinner fra etniske minoriteter kan være låst i et dårlig forhold i årevis, selv om de er skilt etter dansk lov. I noen miljøer er det nemlig kun mannen som kan oppløse det muslimske 'ekteskap'.

Det danske forskningsinstituttet VIVE har undersøkt etniske minoritetskvinners utfordringer med at bli skilt efter dansk rett og med at få oppløst det ’muslimske ekteskapet’ nikah.

Kvinner som er innvandret fra land med islamsk lov opplever de største problemene . Her er det til tider kun mannen som kan oppløse en nikah. Og ettersom ingen i Danmark kan tvinge gjennom en oppløsning av nikah mot mannens ønske, kan kvinner være fastholdt i dårlige forhold i årevis.

Les mer og last ned rapporten fra vive.dk

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar