Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Ekspertkonferanse om barn, unge og kriminalitet

Gutt ser alvorlig i kamera. Foran vegg med tagging. Foto: colourbox.com

FHI og Bufdir inviterer til konferanse den 24.-25. mars.

Barn og unge som rekrutteres inn i kriminalitet bekymrer oss alle, om vi er foreldre, lærere, politi eller politikere. Mange er engasjert i forebyggende arbeid, men det er utfordrende å spre kunnskap om virksomme tiltak og få tatt dem i bruk der de trengs. Vi trenger et bredt utvalg av tiltak, fordi de som er i risiko for å rekrutteres inn i kriminalitet har ulike utfordringer og bakgrunner. Det er også stor uenighet om hva som er de beste reaksjonsformene når unge har begått kriminalitet.
Hvordan hindre at det gjentar seg?
Familiebaserte tiltak har vist god effekt, men hva når familien ikke kan stille opp?

Konferansen vil belyse viktige spørsmål som hvordan vi kan identifisere barn i risiko for å bli rekruttert til kriminalitet, hvordan vi bør gjennomføre (implementere) virksomme tiltak der de trengs og når de trengs, og hva som er de beste reaksjonsformene overfor barn og unge som har begått kriminelle handlinger for å hindre at det gjentar seg. Konferansen vil belyse kunnskapsgrunnlaget for kartlegging og forebyggende arbeid, samt for familiebaserte og institusjonsbaserte tiltak.

Ekspertkonferansen «Barn, unge og kriminalitet» samler nasjonale og internasjonale eksperter om barn og unge som begår, eller er i ferd med å begå kriminalitet. Det overordnede formålet med konferansen er å bevege seg i retning av en faglig konsensus om hva som skal til for å lykkes med å få barn og unge ut av en kriminell løpebane.

Konferansen arrangeres av Folkehelseinstituttet på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer og meld deg på arrangementet: https://www.congressoevent.com/event/f94e2b73-6083-474f-85a9-d16c7aca4d05/summary

 

Publisert av:

user
helenew

Skriv en kommentar