Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Avlyst: Vold og kontroll i minoritetsnorske familier

Hva kjennetegner vold og kontroll i minoritetsnorske familier, og hvordan håndteres disse utfordringene i storsamfunnet?

I norsk offentlighet har vi sett en økende oppmerksomhet rundt dette temaet.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har i perioden 2014–2024 et større forskningsprogram om vold i nære relasjoner. En del av dette programmet er viet forskning i tilknytning til Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I dette seminaret formidler forskerne resultater fra disse forskningsprosjektene.

Prosjektene er finansiert av Kunnskapsdepartementet som et tiltak i handlingsplanen. Ved å legge forskningen inn i NOVAs Voldsprogram ønsker departementet å bidra til en helhetlig kunnskapsutvikling om vold i nære relasjoner i en norsk kontekst.

Seminaret er dessverre avlyst grunnet koronaviruset.

Tid

Torsdag 26. mars kl. 09.00 til 12.00.

Sted

Amalie Skram, Litteraturhuset.

Program

09:00-0915    

Åpning ved:
Direktør ved NOVA, Guro Ødegård
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland

09:15-09:40    
Ærbarhetsnormer og ungdoms erfaring med foreldresanksjoner. En kvantitativ tilnærming.
Postdoktor Ingrid Smette, Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO.

09:40-10:05    
Dydig, diplomatisk eller dritt lei? Unge muslimske jenter og «negativ sosial kontroll».
Forsker Monika Grønli Rosten, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

10:05-10:15    
Faglig kommentar

10:15-10:45
Pause med litt vått & tørt

10:45-11:10    
Når vold og kontroll krysser grenser. Om transnasjonale voldsrepertoar.
Forsker Anja Bredal, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

11:10-11:35    
Forebygging av vold og kontroll i minoritetsfamilier. Nye løsninger, nye utfordringer?
Forsker Jane Dullum, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

11:35-11:45    
Faglig kommentar

11:45-12:00    
Ordet fritt

Publisert av:

user
helenew

Skriv en kommentar