Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner
Bilde av Ingrid Smette, Monika Rosten, Jane Dullum og Anja Bredal foran Litteraturhuset

Gikk du glipp av «Vold og kontroll i minoritetsnorske familier»?

Torsdag 17. september ble seminaret «Vold og kontroll i minoritetsnorske familier» arrangert på Litteraturhuset. Seminaret ble filmet, og du kan se opptaket i dette innlegget.

I perioden 2014-2024 har Velferdsforskningsinstituttet NOVA et større forskningsprogram om vold i nære relasjoner. En del av Voldsprogrammet er viet forskning i tilknytning til Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Under torsdagens seminar formidlet forskerne resultater fra disse forskningsprosjektene. Prosjektene er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

De fire forskerne Ingrid Smette, Monika Grønli Rosten, Anja Bredal og Jane Dullum presenterte funn fra ulike studier. Vil du lære mer om foreldrerestriksjoner- og sanksjoner, unge muslimske jenter og «negativ sosial kontroll», transnasjonal vold og forebygging av vold og kontroll i minoritetsfamilier? Da bør du se opptaket fra seminaret.

I tillegg til disse dyktige forskerne kan du høre åpningstalene til NOVAs direktør Guro Ødegård og statssekretær Grunde Kreken Almeland, og kommentarer fra Nancy Herz og Rachel Eapen Paul. De er henholdsvis samfunnsdebattant og medforfatter av boka Skamløs, og konsulent og medlem av GREVIO, Istanbulkonvensjonens overvåkningsorgan. Se opptaket fra seminaret her:

Les mer 0 kommentarer
Kvinne står i vinduet med ryggen til, og trekker fra gardinene.

Seminar: Vold og kontroll i minoritetsnorske familier

Hva kjennetegner vold og kontroll i minoritetsnorske familier, og hvordan håndteres disse utfordringene i storsamfunnet?

I mars i år måtte vi som følge av koronaepidemien dessverre utsette seminaret Vold og kontroll i minoritetsnorske familier. Nå er tiden kommet for å gjennomføre arrangementet – nærmere bestemt på Litteraturhuset 17. september. Som følge av offentlige koronarestriksjoner må vi dessverre begrense antall publikummere. Vi vil derfor i forbindelse med påmeldingen praktisere prinsippet om «først til mølla». Samtidig oppfordrer vi organisasjoner til å melde på kun en deltaker per organisasjon.

Streaming

Seminaret er nå fulltegnet, men blir direktesendt fra denne lenken klokka 09:00. Seminaret varer fra klokken 09:00 til 12:00.

Om seminaret

Hva kjennetegner vold og kontroll i minoritetsnorske familier, og hvordan håndteres disse utfordringene i storsamfunnet? I norsk offentlighet har vi sett en økende oppmerksomhet rundt dette temaet.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har i perioden 2014 – 2024 et større forskningsprogram om vold i nære relasjoner. En del av dette programmet er viet forskning i tilknytning til Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I dette seminaret formidler forskerne resultater fra disse forskningsprosjektene.

Prosjektene er finansiert av Kunnskapsdepartementet som et tiltak i handlingsplanen. Ved å legge forskningen inn i NOVAs Voldsprogram ønsker departementet å bidra til en helhetlig kunnskapsutvikling om vold i nære relasjoner i en norsk kontekst.

Les om Voldsprogrammet!

Program

Åpning
Direktør ved NOVA, Guro Ødegård
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland

Innlegg & kommentarer

Foreldrerestriksjoner og -sanksjoner. Hvem opplever hva – og hva skal vi kalle det?
Postdoktor Ingrid Smette, Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO.

Dydig, diplomatisk eller dritt lei? Unge muslimske jenter og «negativ sosial kontroll»
Forsker Monika Grønli Rosten, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Kommentar: Nancy Herz
Samfunnsdebattant og medforfatter av boka Skamløs

Når vold og kontroll krysser grenser. Om transnasjonale voldsrepertoar.
Forsker Anja Bredal, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Forebygging av vold og kontroll i minoritetsfamilier. Nye løsninger, nye utfordringer?
Forsker Jane Dullum, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Kommentar: Rachel Eapen Paul
Konsulent og medlem av GREVIO, Istanbulkonvensjonens overvåkingsorgan

Ordstyrer: Marie Louise Seeberg, forskningsleder NOVA ved OsloMet

Vi følger Folkehelseinstituttets regler for gjennomføring av arrangementer.

Les mer 0 kommentarer
Gutt ser alvorlig i kamera. Foran vegg med tagging. Foto: colourbox.com

Ekspertkonferanse om barn, unge og kriminalitet

FHI og Bufdir inviterer til konferanse den 24.-25. mars.

Barn og unge som rekrutteres inn i kriminalitet bekymrer oss alle, om vi er foreldre, lærere, politi eller politikere. Mange er engasjert i forebyggende arbeid, men det er utfordrende å spre kunnskap om virksomme tiltak og få tatt dem i bruk der de trengs. Vi trenger et bredt utvalg av tiltak, fordi de som er i risiko for å rekrutteres inn i kriminalitet har ulike utfordringer og bakgrunner. Det er også stor uenighet om hva som er de beste reaksjonsformene når unge har begått kriminalitet.
Hvordan hindre at det gjentar seg?
Familiebaserte tiltak har vist god effekt, men hva når familien ikke kan stille opp?

Konferansen vil belyse viktige spørsmål som hvordan vi kan identifisere barn i risiko for å bli rekruttert til kriminalitet, hvordan vi bør gjennomføre (implementere) virksomme tiltak der de trengs og når de trengs, og hva som er de beste reaksjonsformene overfor barn og unge som har begått kriminelle handlinger for å hindre at det gjentar seg. Konferansen vil belyse kunnskapsgrunnlaget for kartlegging og forebyggende arbeid, samt for familiebaserte og institusjonsbaserte tiltak.

Ekspertkonferansen «Barn, unge og kriminalitet» samler nasjonale og internasjonale eksperter om barn og unge som begår, eller er i ferd med å begå kriminalitet. Det overordnede formålet med konferansen er å bevege seg i retning av en faglig konsensus om hva som skal til for å lykkes med å få barn og unge ut av en kriminell løpebane.

Konferansen arrangeres av Folkehelseinstituttet på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer og meld deg på arrangementet: https://www.congressoevent.com/event/f94e2b73-6083-474f-85a9-d16c7aca4d05/summary

 

Les mer 0 kommentarer
Ung dame med mørk hår og briller ser ned. Knyttede hender foran munn. Illustrasjonsfoto: colourbox

Seminar om voldsutsatte som ikke anmelder eller søker hjelp

av Nina Eriksen

NKVTS inviterer til rapportlansering onsdag 11. desember kl. 14.

Hva forteller personer som verken har anmeldt eller søkt hjelp, om det å anmelde vold fra partner og om håndtering av å leve med partnervold?

Norske myndigheter anser politiet som en svært viktig aktør i arbeidet for å begrense forekomsten av vold i nære relasjoner. Forskning har vist at majoriteten av dem som lever med vold fra partner ikke anmelder partneren til politiet. De fleste søker heller ikke hjelp fra for eksempel krisesenter eller andre hjelpetjenester.

Ikke verdt å gå til politiet med

Den ene rapporten er skrevet av Yngvil Grøvdal og har fått tittelen «Ikke verdt å gå til politiet med. Om vold i parforhold som ikke er anmeldt».

Rapporten er basert på dybdeintervjuer med tretten kvinner og seks menn. Var anmeldelse noe de hadde tenkt på, eller var det andre ting som var mer sentralt?  Hvordan tenkte de eventuelt om politiet i situasjonen de var i?

Handlemåter og strategier for å håndtere vold

Den andre rapporten heter «Beskyttelse og verdighet» og omhandler kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner. Førsteforfatter er Randi Saur.

Rapporten bygger på dybdeintervjuer med åtte kvinner som har levd med vold i parforholdet. Hvilke handlemåter og strategier utviklet disse kvinnene for å håndtere volden?

Meld deg på

Vil du høre forskerne selv presentere funnene sine? Meld deg på via nettsiden til NKVTS, eller se direktesendingen i deres TV-løsning.

Tid

Onsdag 11. desember kl. 14.00–15.30

Sted

Gullhaugveien 1-3, 5. etasje, i Nydalen i Oslo

Les mer 0 kommentarer
Foto: Lars Plougmann «There are always people in Frognerparken» (CC BY-SA 2.0)

Seminar: Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet​

Konferanse i Oslo, 1. november 2019

1. november 2017 trådte Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) i kraft i Norge. Konvensjonen gir klare føringer for Norges arbeid mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i årene som kommer.

I 2019 markerer vi to-årsdagen for ratifiseringen med en dag med presentasjoner fra prosjekter under Voldsprogrammet hos Nova og NKVTS. Konferansen er åpen for alle, og vi anbefaler å sette av 1. november 2019 til en dag på Gamle Museet konferanselokaler i Oslo.

Du vil blant annet få høre innlegg fra Jane Dullum om beskyttelsestiltak for voldsutsatte, om ungdoms voldserfaringer i et mangfoldsperspektiv med Patrick Lie Andersen mens Elisiv Bakketeig vil snakke om nye utfordringer i samordning av tjenester.

Konferansen arrangeres av Likestillingssenteret KUN på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Se programmet og meld deg på innen 30. oktober

Les mer 0 kommentarer
Ung kvinne med mørkt langt hår i portrom ser rett i kamera med alvorlig blikk. Illustrasjonsfoto: colourbox

Seminar: Kjærestevold i Norden

Sammen med Barne- og familiedepartementet, BFD, inviterer NKVTS til et halvdagsseminar om vold mellom unge kjærester i Norden 18. juni.

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Meld deg på nederst på denne siden.

Kjærestevold blant unge er et omfattende problem med alvorlige konsekvenser for de involverte og samfunnet som helhet. Til tross for at de nordiske landene er blant verdens mest likestilte land, viser forskning likevel at kjærestevold er utbredt i Norden.

NKVTS har invitert forskere og aktører fra Finland, Sverige, Danmark til Norge for å presentere forskning og erfaringer fra arbeidet med kjærestevold blant unge i Norden. Gjennom seminaret vil du få en bedre forståelse av utfordringene tilknyttet denne typen vold og overgrep og innsikt i mulige tiltak for å møte disse utfordringene.

Program

09.00 – 09.05  Velkommen

09.05 – 09.15   Åpning ved statssekretær Jorunn Hallaråker , BFD

09.15 – 10.00  Carolina Överlien og Per Hellevik: Vold mellom ungdom i nære relasjoner. Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR)

10.00 – 10.30  Sibel Korkmaz: Våld mellan ungdomar i nära relationer i Sverige – Ökat fokus på en tidigare bortglömd grupp

10.30 – 11.00  Anu Isotalo:  Våld i ungas parrelationer i Finland – ett tidigare outforskat fenomen

11.00 – 11.30  Pause med enkel servering

11.30 – 12.00  Sidsel Karsberg: Vold i de helt tidlige romantiske relationer blandt danske unge

12.00 – 12.30  Zandra Kanakaris: Ungarelationer.se – Sveriges första nationella plattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer/Kjærestevold

12.30 – 12.50  Spørsmålsrunde

12.50 – 13.00  Avslutning

Tid

Tirsdag 18. juni, kl 9.00-13.00

Sted

Gullhaugveien 1-3, Nydalen, Oslo. Auditoriet i 1.etg

Påmelding til NKVTS (se nederst på nettsiden deres)

Les mer 0 kommentarer
Radering av ansikter og gamle engelske dommere med parykk.Hogarth; "Court of Common Pleas", 1758. Foto: Wiki Commons.

Seminar: Dommer som forskningsmateriale

Velkommen til seminaret Dommer som forskningsmateriale – perspektiver, tilnærminger, muligheter, den 4. juni.

Dommer er et viktig forskningsmateriale også for samfunnsvitere. Men når samfunnsvitere skal tolke et domsmateriale står de overfor flere utfordringer. Viktige spørsmål er:

 • Hvordan blir dommer til, hva gir dommer kunnskap om, og hvilken kontekst bør man forstå et domsmateriale innenfor?
 • Hvordan velger man ut dommer å studere? Hvilke metoder kan brukes i studiet av dommer?
 • Hva er forholdet mellom hvordan jurister bruker dommer og hvordan samfunnsvitere gjør det og hva er potensialet for samarbeid mellom jurister og samfunnsvitere i studiet av retten og dommer?

Det juridiske fakultet, UiO, og NOVA, OsloMet, ønsker velkommen til et seminar hvor jurister og samfunnsvitere presenterer erfaringer med å bruke dommer som forskningsmateriale.

Jurister og samfunnsvitere presenterer metodiske, teoretiske og kunnskapsteoretiske spørsmål som reises når man forsker på dommer.

Seminaret har særlig fokus på dommer i saker om seksuell vold og vold i nære relasjoner.

Program

 • Velkommen
 • Ragnhild Hennum (Institutt for offentlig rett, UiO): Dommer som empiri
 • Morten Holmboe (Politihøgskolen): Hva er rettsforskeren ute etter?
 • Ina Strømstad (Oslo tingrett, dommer): Dommen fra dommerens sted
 • Lisbeth Skyberg (Institutt for kriminologi og rettssosiologi): TBD
 • Kristin Skjørten (NKVTS): Analyse av større domsmateriale
 • Jane Dullum (NOVA, OsloMet): Dommer som empiri: Erfaringer fra noen ulike prosjekter
 • Solveig Laugerud (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO): Bevis og skjønn: hvordan lese begrunnelser i voldtektsdommer?
 • May-Len Skilbrei (Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO): Om å undersøke hvordan dommer utvikler fenomenforståelser

Tid og sted: 4. juni 2019, kl. 13-16, rom 770, Domus Nova, Universitetet i Oslo

Foto: Hogarth; «Court of Common Pleas», 1758. Kilde: Wiki Commons

Les mer 0 kommentarer

Seminar: Kartlegging av behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold

Mandag 13. mai lanserer NKVTS en systematisk oversikt over forsknings- og brukerevaluerte behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller har utøvet vold og seksuelle overgrep.

Evaluerte behandlingstiltak

Vold og seksuelle overgrep utgjør en betydelig risiko for dårlig helse og livskvalitet, og en stor del av utsatte personer er i risiko for å oppleve gjentatt vold. For personer som utøver vold, viser studier at mange selv har vært utsatt for vold i oppveksten.

For å stoppe denne negative utviklingen er det svært viktig at behandlingen som tilbys er godt evaluert slik at vi vet at den er virksom.

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra NKVTS foretatt en systematisk kartlegging av eksisterende studier av behandling for personer som er utsatt for og/eller som utsetter andre for vold og seksuelle overgrep.

 • På seminaret presenterer representanter for FHI rapporten og et elektronisk forskningskart over de eksisterende studiene, og peker på hvor det finnes kunnskapshull.
 • Forskere ved NKVTS kommenterer relevansen av arbeidet, og hvordan dette best kan brukes i videre forskning.
 • Fremmøtte inviteres til å komme med innspill til videre studier og utredningsprosjekter.

NKVTS har fått i tilskudd fra Helsedirektoratet å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for behandling og forløp for personer som er utsatt for og som utsetter andre for vold og seksuelle overgrep. Denne kunnskapsoppsummeringen inngår som del av det arbeidet.

Registrering og enkel servering fra kl 8.30. Presentasjonen starter kl 9.00.

Tid

Mandag 13. mai kl 9.00 – 11.30

Sted

Gullhaugveien 1-3, Nydalen, Oslo. Hos NKVTS i 5. etg.

Seminaret er gratis men krever påmelding

 

Les mer 0 kommentarer

Call for Abstracts

The Third European Conference on Domestic Violence (ECDV) will take place in Oslo, Norway 1-4 September 2019. Deadline for abstract submission: 1 February 2019.

The conference will provide a forum to discuss some of today’s most pertinent and critical issues relating to domestic violence.

Currently we experience diverging and contradictory policy developments. New legislation and innovative approaches to combat domestic violence have been introduced across Europe. However, in some parts of Europe, violence against women and children is decriminalised or considered justified under certain conditions. Domestic violence largely continues to be neglected as a major political issue and expenditure cuts threaten effective responses. Migration and globalisation pose challenges for governments and civil society engaged in the prevention and elimination of violence. New technologies produce new vulnerabilities as well as possibilities for tracking and identifying perpetrators.

The aim of this conference is to bring together researchers, academics, students, professionals, practitioners and policy-makers from Europe and further afield to share and build new perspectives on these and related issues.

Keynote Speakers

Our conference will feature internationally well-known keynote speakers including:

 • Rebecca and Russell Dobash, who will draw some lines from when they published their first book in 1979 until today, focusing on what we have learned, what we can conclude and what the pressing issues for the future are.
 • Jane Freedman, who will bring up issues around gender-based violence against migrants and refugees.
 • Frank Mullane, who will talk about advocacy after fatal domestic abuse and the inquiries that follows.
 • Per Isdal, who will discuss the impact on the professional when working in the domestic violence field.

We welcome contributions that present empirical findings, engage with key (political or theoretical) debates in the field or describe new or promising service/practice developments.

NB: The deadline for abstract submission is 12 February 2019 (extended deadline).

Please visit our conference website for more information: https://ecdv-oslo.org/

The conference is organised by NOVA – Norwegian Social Research at Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS).

We look forward to seeing you in Oslo!

On behalf of the organisers

Scientific committee:
Carolina Øverlien, associate professor (NKVTS);
Kari Stefansen, research professor / Svein Mossige, professor (NOVA)

Organising committee:
Ingrid Smette, PhD (NOVA); Solveig Bergman, Dr.Soc.Sc. (NKVTS)

Les mer 0 kommentarer

Rapportlansering: Nettovergrep mot barn – et samfunnsproblem?

NOVA: Det er snart 30 år siden vi tok i bruk internettet. Fortsatt har vi bare begrenset kunnskap om hva som skjer der ute – ikke minst når det gjelder nettovergrep mot barn.

Torsdag 6. desember slipper NOVA ved OsloMet rapporten Internettovergrep mot barn i Norge 2015–2017

Sted: S-141, Pilestredet 48 OsloMet – storbyuniversitetet
Dato og tid:
torsdag 6. desember 2018 kl. 09.00 – 10.30

NOVA ved OsloMet inviterer til lansering av rapporten: Internettovergrep mot barn 2015 – 2017. Basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning vil professor Svein Mossige og psykolog Line Merete Tangen Aanerød gi oss et innblikk i blant annet hva nettovergrep er og hvilke typer nettovergrep som avdekkes i Norge.

Videre beskrives politiets utfordringer ved etterforskning av nettovergrep og tjenestetilbyderes erfaring med nettovergrep.

Prosjektet er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Innledere

På programmet så langt står innlegg fra Svein Mossige, Line Merete Tangen Aanerød, seksjonsleder Laila Søndrol ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, senior rådgiver Kristin Bilberg, Justis- og beredskapsdepartementet, Marianne Høyer, politiadvokat II, fagleder voldtekt og påtaleansvarlig for SOBI-gruppa (Seksuelle overgrep mot barn på Internett), Trøndelag politidistrikt og Marianne Neraal, policy manager for Facebook i Norge og Danmark.

Program og påmelding

Les mer 0 kommentarer

Call for abstracts

Lever abstract før fristen 1. februar til Den 3. europeiske konferansen om vold i nære relasjoner i Oslo september 2019.

Konferansen åpner for tre typer innlegg der du kan dele erfaringer med forskning eller praksis: muntlig innlegg, workshop, symposium eller poster.

Konferansen foregår på engelsk.

Les mer om tema og framgangsmåte på konferansesiden: http://ecdv-oslo.org/

Fristen er 1. februar.

Det er NOVA ved OsloMet og NKVTS som arrangerer konferansen.

Les mer 0 kommentarer

ECDV til Oslo 2019

NOVA og NKVTS arrangerer den 3. europeiske konferansen om vold i nære relasjoner 1.-4. september 2019 i Oslo. Hold av datoen!

First Announcement

Dear colleagues!

We are happy to announce that the Third European Conference on Domestic Violence (ECDV) will take place on 1-4 September 2019, in Oslo, Norway. The conference follows the previous conferences in 2015 (Belfast) and 2017 (Porto).

The conference will bring together researchers, academics, professionals, practitioners and policy-makers from Europe and further afield.  It will cover a wide range of research topics and issues relevant to practice, services and policy development related to domestic violence.

We would like to invite you to share your most recent findings, your experiences and ideas, and to meet old and new colleagues and friends here in Oslo. All sessions will be in English. The venue is the Oslo Congress Centre, located in the centre of the city.

The conference is organised by Norwegian Social Research (NOVA) at OsloMet – Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS).

We are very proud to present our keynote speakers! Welcome to find information about them at the conference website: https://ecdv-oslo.org/

The website will be updated regularly. The Call for Abstracts will be announced 3 September 2018.

We look forward to welcoming you to Oslo!

 

On behalf of the organisers

Carolina Øverlien, associate professor (NKVTS); Svein Mossige, professor (NOVA)

Ingrid Smette, PhD (NOVA); Solveig Bergman, Dr.Soc.Sc. (NKVTS)

 

Les mer 0 kommentarer
Ung mørkhåret jente ser i kamera. Foto: colourbox

Frokostmøte: æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

IMDi inviterer til frokostmøte tirsdag 5. desember i Oslo.

Program

08.00: Frokost serveres

08.30: IMDis direktør Libe Rieber-Mohn ønsker velkommen

08.35: Hva snakker vi om, hva er æresrelatert vold og negativ sosial kontroll? v/Anja Bredal, forsker ved NOVA, HiOA

08.50: Hva gjør minoritetsrådgiveren? v/minoritetsrådgiver i Romerike Toril Storholt

09.05: Røde kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse v/ Anne Marte Stifjeld

09.20: Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse v/Cathrin M. Clark, Utlendingsdirektoratet

09.35: Om konsulær bistand og integreringsrådgivere v/Utenriksdepartementet

09.50: Spørsmål

10.00: Slutt

Påmelding

For å melde deg på, send e-post til seminar@imdi.no. Påmeldingsfrist er 30. november.

Arrangement er åpent for alle, men det er begrenset med plasser.

Tidspunkt

5. desember 2017 08:30-10:00

Sted

IMDi, Tollbugata 20, Oslo
Se på kart

 

Les mer 0 kommentarer
Vigeland-statuer av granittmenn. Foto: colourbox

Frokostseminar: Vold og overgrep mot eldre personer i Norge

NKVTS: Vold og overgrep skjer også blant eldre. Hvor mange er det som utsettes? Hvordan vurderer eldre som er utsatt for vold, sin egen helse? Dette er tema i rapporten som lanseres 8. desember.

Rapporten beskriver resultatene fra den første nasjonale forekomstundersøkelsen om personlig trygghet og livskvalitet blant eldre kvinner og menn i Norge. Sentrale spørsmål i rapporten er:

 • Hvor stor er forekomsten av vold og overgrep etter at den voldsutsatte har fylt 65? Hvor stor er forekomsten det siste året?
 • Hvor mange av dem som har svart på undersøkelsen, oppgir at de var utsatt for alvorlig fysisk vold eller alvorlige seksuelle overgrep tidligere i livet?
 • I hvor stor grad forteller de voldsutsatte om sin situasjon, og tar de kontakt med hjelpeapparat og rettsvesen?
 • Hvordan bedømmer den utsatte sin egen helse og livskvalitet?

Dette prosjektet inngår som en del av NKVTS sitt forskningsprogram om vold i nære relasjoner som ble igangsatt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Forskerne selv presenterer rapporten. Lett frokost serveres fra kl 8.30. Selve presentasjonen starter kl 9.00.

Arrangementet er gratis, men av plasshensyn ber vi om påmelding.

NKVTS liveoverfører seminaret, så om du ikke får plass, kan du følge direktesendingen.

Tid: Fredag 8. desember klokka 9.00-10.30
Sted: Gullhaugveien 1-3 AS, Gullhaugveien, Oslo, Norge

Les mer 0 kommentarer
Oslo Opera og reklametekst for ECDV i Oslo

Neste European Conference on Domestic Violence (ECDV) til Oslo

NOVA og NKVTS skal saman arrangere den 3. europeiske konferansen om vald i nære relasjonar i Oslo i 2019.

Den 2. ECDV-konferansen blei avvikla i Porto, Portugal, 6.-9. september 2017.

Forskar Carolina Øverlien frå NKVTS var ein av key-note-talarane på konferansen, og annonserte Oslo som neste møteplass på slutten av innlegget sitt.

NOVA og NKVTS har allereie skipa ein organisasjonskomité for konferansen med desse medlemane:

Carolina Øverlien og Ingrid Smette (leiarar)
Svein Mossige, Kristin Skjørten, Anna B. Mørch, Nina Eriksen

 

Les mer 0 kommentarer
Illustrasjon Voldskonferansen 2017

Konferanse: Hva gjør vi med volden?

Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? Det er tema på konferansen som NOVA og NKVTS arrangerer i Oslo 29. november.

Sted: Auditorium Athene 1, Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46
Dato og tid:
onsdag 29. november 2017 kl. 08.30 – 16.00

På konferansen presenterer vi fersk forskning om vold i nære relasjoner og måten det håndteres på av offentlige instanser. På programmet står blant annet:

 • Hvordan samarbeider krisesentre og andre hjelpetjenester i saker om vold i nære relasjoner?
 • Hvordan blir barn som kommer til Barnehus fulgt opp?
 • Hvordan jobber kommunene med vold i nære relasjoner?
 • Hvordan håndterer politiet vold i nære relasjoner?
 • Hvordan opplever foreldre og barn med minoritetsbakgrunn møtet med hjelpeinstansene?
 • Hvordan håndterer rettsapparatet vold i nære relasjoner?
 • Hvordan håndterer voldsutsatte grov vold i parforhold, når de ikke ber om bistand fra hjelpe- eller rettsapparat?

Se programmet for konferansen

Forskningen som formidles er resultater fra Voldsprogrammet finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Konferansen arrangeres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

For mer informasjon om Voldsprogrammet, se nettsidene til NOVA og NKVTS.

Påmelding

Konferansen er fulltegnet, men du kan følge den på hioa.no/tv

Har du spørsmål?

E-post: h.e.sandnes@nkvts.no

Les mer 0 kommentarer
Gruppe mennesker mot mørk bakgrunn. Foto: NKVTS

Seminar: Barrierer mot hjelp ved vold

Dinutvei.no og NKTVS inviterer til seminar om barrierer mot hjelp ved vold. Påmeldingsfrist 23. august.

Dinutvei.no arrangerer sammen med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, seminaret «Barrierer mot å søke, og mot å gi, hjelp ved vold – påvirkes barrierene av om den som blir utsatt for vold har flyktning- eller innvandrerbakgrunn?»

Seminaret er gratis og åpent for alle og finner sted i Filmens hus, Dronningens gate 16, Oslo, 30. august 2017, kl 13.00-16.00.

For de av dere som ikke har anledning til å komme til Oslo denne dagen, vil seminaret også bli streamet og kan ses her.

Program og påmelding

Les mer 0 kommentarer
Frå omslag på rapport. Tittel

Lansering: Vern av risikoutsatte voksne

Bufdir inviterer til lansering av NOVA-rapporten «Vern av risikoutsatte voksne» fredag 28. april kl. 12-15. Det blir også en markering av oppstart av arbeidet med prosjekt TryggEst.

Lansering

Undersøkelsen og rapporten «Vern av risikoutsatte voksne» er gjennomført av NOVA på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Rapporten ser både på hvilke systemer kommunene har i arbeidet mot vold og overgrep mot risikoutsatte voksne, og hvilket materiell kommunene bruker i dette arbeidet.

Rapporten evaluerer også implementering og erfaringer med bruk av «Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming». Hvor mange kommuner som har tatt retningslinjene i bruk og hvilke erfaringer kommunene har med dem, er noen av problemstillingene.

Forskerne bak rapporten vil legge fram resultatene og det vil bli anledning til å kommentere funnene.

Markering

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet arbeider Bufdir med å forberede en pilot for videreutvikling av TryggEst i pilotkommuner. TryggEst er et forslag til en ny og helhetlig modell for håndtering av vold og overgrep mot særlig sårbare voksne. Et «voksenvern» for personer som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det vil bli gitt informasjon om modellen.

Program

 • Velkommen, ved Bjørn Lescher-Nuland, avdelingsdirektør (fung.) i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Presentasjon av rapporten Vern av risikoutsatte voksne, ved Camilla Vislie, forskningsassistent ved NOVA
 • Innspill til rapporten, ved Hege Helene Bakke, seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse
 • Markering av oppstart av TryggEst, ved statssekretær Kai-Morten Terning, Barne- og likestillingsdepartementet
 • Presentasjon av TryggEst, ved John-Ingvard Kristiansen, seniorrådgiver i Barne-. ungdoms- og familiedirektoratet
 • Innspill til Tryggest, ved Anne Liv Engbråten, leder av Fagnettverk region nord: rettssikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd
 • Innspill til TryggEst, ved Fredrik Skoglunn, politiinspektør i Politidirektoratet

Det vil være mulig å stille spørsmål og komme med innspill fra salen.

Påmelding

Meld deg på arrangementet >>

Påmeldingsfrist: torsdag 27. april kl 12:00.

Les mer

Research, knowledge and theory on sexual violence in the Nordic countries – where are we, where are we going?

av Nina Eriksen

Nordic Network for Research on Sexual Violence

Ungdom (jente) m mørkt hår og blå øyne ser i kamera. colourbox

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

is pleased to announce a Nordic Research Seminar on Sexual Violence on October 14th in Oslo. The Research Seminar on the 14th is an open seminar, with its primary audience being researchers/scholars, PhD students and other professionals in the field of sexual violence.

Les mer 0 kommentarer

Grenseløs forskning ved HiOA

av Nina Eriksen

Temaet for årets Forskningsdager er «grenser». HiOA henger seg på og inviterer til diskusjon rundt tre saker som har preget nyhetsbildet det siste året, og som på ulike måter kan kobles opp mot dette temaet: kommunereformen, unge og seksuelle overgrep og situasjonen for mennesker på flukt.

Blå tøysko med føtter oppi. colourbox.noSted: Kulturhuset, Youngstorget, Oslo
Dato og tid:
torsdag 22. september 2016 kl. 17.00 – 19.00

I forbindelse med Forskningsdagene 2016 inviterer HiOA til høstens første Samsvar-seminar torsdag 22. september på Kulturhuset i Oslo. Med utgangspunkt i pågående forskning fra Høgskolen i Oslo og Akershus tar vi opp til debatt tre aktuelle samfunnsproblemstillinger som alle har det til felles at de handler om grenser.

Kampen om kommunegrensene

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet, og ikke minst mer kompetente tjenesteytere. I praksis betyr det sammenslåinger rundt om i hele landet. Så langt kan det se ut som om kommunereformen fører til en byutvikling i feil retning. Vi er i ferd med å få en ny type byer der sentrumskommunene ikke slår seg sammen med sine nærmeste forstadskommuner, men med mer perifere kommuner.

 • Innlegg fra forskerne Sigrid Stokstad og Kjell Arve Harvold, begge NIBR/HiOA
 • Kommentarer fra: varaordfører i Skedsmo,  Boye Bjerkholt (Venstre) & varaordfører i Asker kommune, Leif Frode Onarheim (Høyre)
 • Vi spør: Hvor fornuftig har sammenslåingene vært til nå? Og hvem bestemmer over framtidens kommunestruktur? Hvem tvinger hvem? Er folkeavstemninger egentlig et middel for bedre lokaldemokrati?

I grenselandet mellom flørt og overgrep

En ny studie fra Voldsprogrammet ved NOVA/HiOA viser at over halvparten av de seksuelle overgrepene mot unge jenter blir utført av jevnaldrende gutter. Andelen har ikke blitt redusert i løpet av de siste åtte årene – tvert imot har det vært en svak økning i omfanget. Studien avslører videre at det hersker stor usikkerhet både blant offer og overgriper om hvor grensene for hva som er seksuelle krenkelser og overgrep og ikke, går.

 • Innlegg fra professor Svein Mossige NOVA/HiOA & UiO
 • Kommentarer fra: Peder Kjøs, psykolog, UiO & Lisa Arntzen, kommunikasjonssjef ved Dixi ressurssenter
 • Vi spør: Hva skal til for å redusere omfanget av seksuelle overgrep fra jevnaldrende gutter?

I tillegg til innledere vil det også komme bidrag fra eksterne kommentatorer. Programmet vil bli oppdatert så snart disse er på plass.

Mobil flukt

Aldri før har så mange mennesker vært på flukt til Europa. Gjennom prosjektet «Mobiltelefoners betydning for mennesker på flukt» har forskere ved HiOA gjennomført kvalitative intervjuer med nyankomne flyktninger for å undersøke hvilken betydning mobiltelefonen har hatt for dem underveis mot en tryggere tilværelse. Mobiltelefonene er nødvendige redskaper for å opprettholde kontakten med familie og venner på hjemstedet, men har også mange andre livsviktige funksjoner.

Øvrige bidragsytere

 • Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice vil ønske velkommen.
 • Forsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for Samfunnsforskning er ordstyrer for seminaret.
 • Underholdningsinnslag ved musiker, komponist, manusforfatter og skuespiller. Amina Sewali

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til arrangementet, send oss en e-post til konferanser@nova.hioa.no

Les mer om Samsvar-seminarene og om tidligere seminarer

Logo samsvar-seminaret

Les mer 0 kommentarer

Seminar med masterstudenter med stipend fra NOVAs Voldsforskningsprogram

av Nina Eriksen

Masterstudentene som har fått stipend fra Voldsprogrammet ved NOVA, HiOA, presenterer prosjektene sine. Seminaret er åpent for andre interesserte.

Tid:
Tirsdag 6. september, 11.30 – 16.00

Sted:
Stensberggata 26 (Trikkestopp: Stensberggata), 4. etasje. Møterom «AFI-broen».

Påmelding:
Send e-post til Ingrid Smette, ingrid.smette@nova.hioa.no innen 1. september.
NB: Begrenset antall plasser!

Opplegg:
15 minutter presentasjon av masterstudenter, deretter  10 minutter til spørsmål og diskusjon

Program

11.30-11.50 Lunsj
Svein Mossige, leder for Voldsprogrammet ønsker velkommen.
11.50-12.15 Ingrid Forbregd, Kriminologi, UiO
TEMA: Ofre for stalking.
12.15-12.40 Merethe Clausen, Kriminologi, UiO
TEMA: «Fra plagsomt til forbudt» Myndighetene definerer lovbruddet stalking.
12.40-13.05 Julie Terjesen, Kriminologi, UiO
TEMA: Pønologi og voldtekt.
13.05-13.-30

 

 

13.30-13.55

Ina Storkjørren, Sosiologi, UiO
TEMA: Krisesentrenes møte med mangfoldig voldsproblematikk – de ansattes erfaringer.
Ronja Vatnehol Flem,
Master i kliniske hjelperelasjoner, Høyskolen i Molde
TEMA: Barnevernsansattes møte med volds- og overgrepsutsatte barn.
13.55-14.15 Kaffepause
14.15-14.40 Runhild Kjelsrud Gaare, Master i barnevern, Høgskolen i Sør-Trøndelag
TEMA: Barnevernets rutiner ved oppstart av saker med mistanke om vold.
14.40-15.05 Kristin Holstad, Mastergrad i kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper, Høgskolen i Molde:
TEMA: Helsesøstre, førskolelærere og bekymring for barn.
15.05-15.30 Hilde Bateman, Masterprogrammet Psykososialt arbeid med selvmord, rus, vold og traumer, UiO

TEMA: «Hvordan kunne du?»
Mentaliseringsevnens betydning for menns utøvelse av vold mot kvinner

15.30-16.00 Diskusjon og avslutning

 

 

Les mer 0 kommentarer

Nasjonal fagkonferanse om kjønnslemlestelse

av Nina Eriksen
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – NKVTS har hatt den nasjonale kompetansefunksjonen mot kjønnslemlestelse i 8 år. Hva har de lært fra forskning og fra praksis? Finnes det kunnskapshull? Hvilken ny kunnskap er nødvendig for det videre arbeidet?
Nå ønsker de å oppsummere kunnskap på feltet og arrangerer 22.-23. september en fagkonferanse som vil samle mennesker som jobber med kjønnslemlestelse, på Stratos konferansesenter i Oslo.

Målgruppe for seminaret:

 • forskere
 • ansatte i helsevesen, skole, barnevern, politi, NAV eller andre etater
 • ansatte som jobber med flyktninger, asylsøkere og andre berørte
 • engasjerte i frivillige organisasjoner
 • beslutningstakere

Se konferansens egen nettside; nocut.info, for påmelding og mer informasjon.

Les mer 0 kommentarer

Lansering: Vold og overgrep mot barn og unge – nye tall

av Nina Eriksen

Rapporten «Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015» lanseres på Morgenkaffe på NOVA, HiOA, 8. juni.

Mørkt, grønt bilde med ung jente med hettegenser og skjult ansikt.

Den første rapporten fra Voldsprogrammet er klar og handler om omfang av vold og overgrep blant barn og unge.

Sted: Auditorium Athene 1, rom PA113, Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, Oslo (kart)
Dato og tid: onsdag 8. juni 2016 kl. 08.30-10.00

 • Hvor mange barn og unge har vært utsatt for vold og overgrep i oppveksten?
 • Rammes flere av vold og overgrep i dag enn i 2007?
 • Er utviklingen lik eller forskjellig for ulike former for vold?

Dette er noen av spørsmålene som belyses i rapporten som presenteres på Morgenkaffe-seminaret. Undersøkelsen UNGVold 2015 er en nasjonal ungdomsundersøkelse blant 18–19-åringer. Samme undersøkelse ble også gjennomført i 2007.

Målsettingen med rapporten er å gi et bilde av forekomsten av vold og overgrep blant barn og unge i dag samt å si noe om utviklingen over tid.

Tre former for vold

I rapporten beskriver forskerne utviklingstrekk for tre former for vold barn og unge utsettes for: Vold fra foreldre, vitneerfaringer og seksuell vold. Rapporten konkluderer overordnet med at vold og overgrep rammer en betydelig andel unge. Dette gjelder særlig vold fra foreldre og seksuell vold, mens vitneerfaringer har et mindre omfang.

Program

08:30 – 08:35    Velkommen ved prorektor for utdanning ved HiOA Nina Waaler

08:35 – 08:45     Innledning fra Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

08:45 – 09:15     Presentasjon av hovedfunn ved prosjektleder Svein Mossige ved NOVA/UiO

09:15 – 09:30     Kommentar fra Barneombud Anne Lindboe

09:30 – 10.00     Diskusjon og avslutning

Ordstyrer: Forskningsleder Tonje Gundersen, NOVA

Påmelding

Arrangementet er gratis, men det er begrenset antall plasser og påmelding er bindende etter først-til-mølla-prinsippet. Påmelding sendes til konferanser@nova.hioa.no, merk e-post med «UngVold2015», innen onsdag 1. juni.

Har du spørsmål om arrangementet, kontakt Halvard Dyb på e-post: halvard.dyb@nova.hioa.no

Målgruppe for seminaret

Fagfolk, studenter og forskere som arbeider med familievold og barn og unge generelt. Andre som er interessert i barn og unges levekår i Norge i dag.

Rapporten er skrevet som del av Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet). Programmet er femåring (2014-2019) og finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer 0 kommentarer

Boklansering: antologien Barn, vold og traumer – Møter med unge i utsatte livssituasjoner

av Nina Eriksen

Omslag bok: Barn, vold og traumerForskere ved NKVTS har skrevet en bok om hva som kan skje med barn og unge som har erfart vold og andre traumatiserende hendelser, og hvordan foreldre og profesjonelle hjelpere møter disse barna. Fredag 22. april lanserer vi denne boken med et seminar.

Gjennom fagtekster fra 18 forskere ved NKVTS kommer leseren tett på barn og unge som har det vanskelig – enten fordi de har opplevd en dramatisk hendelse, eller fordi de ble utsatt for vold i oppveksten.

Kom og hør forskerne selv presentere sine kapitler.

Med boken ønsker vi å bidra til at ny forskningsbasert kunnskap kan omsettes til praktiske handlinger og tiltak, slik at barn og unge som utsettes for vold eller traumer, som befinner seg i kriser eller som lever i en utsatt livssituasjon, skal få best mulig hjelp når de trenger det.

Boken er gitt ut på Universitetsforlaget. Det blir mulig å kjøpe boken under arrangementet. Les mer om boken Barn, vold og traumer.

Begrenset antall plasser. Gratis inngang.

Tid

Fredag 22. april kl 09.00 – 11.00

Sted

Gullhaugveien 1-3, Oslo, Norge

Les mer 0 kommentarer