Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Konferanser

3rd European Conference on Domestic Violence3rd ECDV Oslo - banner

1-4. september 2019 arrangerer NOVA og NKVTS Den 3. europeiske konferansen om vold i nære relasjoner (ECDV) i Oslo. Besøk konferansenettsiden for mer informasjon: https://ecdv-oslo.org.

Hva gjør vi med volden?

NOVA og NKVTS arrangerte konferansen «Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og og tiltak» 29. november 2017. Under kan du se hele konferansen i opptak.