Månedlige arkiver: april 2014

Valgmøtet i Studentparlamentet

I går, lørdag den 26 april var det valgmøte i Studentparlamentet HioA.

Neste års AU betår av:
Tord Øverland – leder
Tamara Eiret – nestleder
Kine Nossen – fagpolitisk ansvarlig
Jørgen Andersen – læringsmiljøansvarlig

Gratulerer alle fire, nå må ord bli til handling.

Jeg vil spesielt trekke frem nyvalgte leders Tord sine ord om at Studentparlamentet må disktuere mer politikk. Det er jeg hjertens enig og er noe jeg vil utfordre det nyvalgte arbeidsutvalget på.  Når jeg har sett igjennom gamle sakspapirer så var det veldig mye organisasjonsdiskusjoner, vi vedtar veldig lite  politikk.  SP- HioA må tørre å ta debatten om universetssatsinga, og sett i lys av regjerings foreløpige strukturfrys og den meldingen som er varslet på området. Så er spørsmålet om Studentparlamentet er moden til dette? Kan mye av organisasjonsfokuset være pga folk mer forstår den disksusjonen enn abstrakte termer i Stortingsmeldinger? Enkelte politiske debatter i SP har gått i mellom 3-4 veldig engasjerte mennesker.

NSO-LM viste at SP-HioA medlemmene er modne, reflekterte og engasjerte også i politiske diskusjoner. Vi hadde da en serie med formøter slik at delegasjonen fikk opparbeidet innsikt og kompetanse på sakene. Det er dessverre ikke tid til å avholde den serien med formøter foran hvert parlamentsmøte. Dette er en av oppgavene til SFR (Studentenes Fakultetsråd) å arrangere fomøter med delegasjonen fra sitt fakultet, men selv da tror jeg man trenger en liten innledning til de aller mest kompliserte politiske sakene som man skal ha en mening om. For ja høyere utdanningspolitikk er komplisert. Bare finansieringssystemet er komplisert nok til å få mang et klokt hode til å si NEI jeg vil ikke!

Bare NSO har jo et sekretariat på mange personer for å bevare kompetansen på disse områdene i organisasjonen. Dette blir en utfordring. Parlamentet sitter bare et år med stor gjennomstrømning. Kunne det vært en ide å bruke et av seminarene våre til å faktisk drive med politisk kompetansebygging istedet for nesten utelukkende kompetanse om organisasjonen? For all del det er viktig for SP å lære seg det også, men kan innledningene holde seg kortere? Jeg tror rett og slett grunnen til at SP liker å diskutere organisasjon er at man får på første seminaret en grundig opplæring i nettopp ja organisasjonen. Mantraet mitt er korte innledninger om hvordan SP funker etc og lengre innledning om universietssatsing eller finanseringssystemet om man vil.

Politisk kompetansebygging kan også gjøres ved å oppfordre folk til å stille til valg. Vi har mange ledige varaplasser i råd og utvalg. De burde pokker meg fylles opp og du trenger ikke å ha vært studentpolitiker siden januar 2010 for å gjøre det heller.

En annen ting jeg ønsker å utfordre nyvalgte AU på er bruk av kompetansen i organisasjonen. Det sitter en haug med kompetente folk utenom AU i SP. Hva med feks utfordre noen i SP til å holde et kurs eller noe? Det tror jeg vil øke engasjementet blant enkelte og de tillitsvalgte vil da sprudle i større grad enn i dag. Det er noe jeg kunne tenkt meg. Jeg oppfatter ikke alltid seminarene som arrangeres som relevant for de erfarne. Man kan gjøre dem mer relevant ved å gjøre dette.

Så til en siste ting: På AU utspørringa sist torsdag kom det opp et spørsmål om listevalg til oss nestlederkandidater. Alle sa de ville ta den debatten, også nyvalgt nestleder. Jeg forventer en oppfølging her. Hvis ikke kjære AU og Parlament vil jeg på eget initativ sette den på agendaen. (Ja jeg vet dette lukter orging, men det er tross et politisk element her også)

Slagordet mitt for året som kommer må være Et Studentparlament på vei mot nye politiske høyder. Vil nyvalgte AU følge opp min utfordring? Svaret får vi vite 30 juni 2015.  Innen den tid skal man jo også ta stilling til mye internt på HioA, valgt/tilsatt rektor etc. Det er debatter som er for viktige til at SP ikke skal mene noe  om den.

Vårens vakreste eventyr

Det er vår og valg til diverse studentdemokratier, studentrepresentanter i råd og utvalg og for studentdemokratier i Norges land er det rett og slett en hektisk periode. Kandidater dukker opp som hestehovene i veikanten. Jeg er en av dem og jeg stiller til nestleder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus noe som er et tøft fulltidsverv. Det er en tøff situasjon å sette seg inn i. Man vet at sjansen så absolutt er tilstede for å ikke vinne.

I fjor ble jeg innstilt av valgkomiteen som fagpolitisk ansvarlig. Jeg tapte. Valgkomiteens innstilling er tross alt bare et råd. Jeg har altså vært i den situsjonen å tape et valg. Det føltes for min del ut skikkelig tungt der og da og en tid fremover, men det kom også en tid hvor man bare må innse at man må se fremover. Jeg har hatt den glede  og hatt et godt samarbeid med den kandidaten som seiret over meg ved fjorårets valgmøte på mange ulike ting.

Studentpolitisk har det uansett vært et veldig bra år for min del, da jeg har utvidet blikket nedover til studentrådene på TKD som nestleder av Studentenes Fakultetsråd der. Her er det mange jeg ser burde engasjert seg oppover på høgskolen, men det er kanskje greit vi har noen sjeler som virkelig brenner lokalt også? Jeg synes ihvertfall Studentparlamentet nok i større grad kunne benytte seg av disse ressursene også. Det er en utfordring jeg vil se på om jeg vinner valget til AU, og noe jeg vil utfordre på dersom det ikke skulle gå veien. Jeg vet ihvertfall at jeg kan hjelpe til uansett om jeg vinner eller ikke.

Andre høydepunkt jeg vil trekke frem er NSO LM. Tidenes best forberedte HioA delegasjon. Det sier ikke lite for jeg var faktisk med og stiftet NSO i 2010. Det har også muligens noe med at organisasjonen som helhet har gått fra å være på barnehagestadiet til å bli litt mer voksne. Det lover ihvertfall godt.

Tilslutt vil jeg komme med en oppfordring om å faktisk stille til valg, studentdemokratiet blir bedre om man har mange kandidater. Det gjør også for min personlige del at jeg må stille skjerpet, selv om jeg på papiret har ekstremt mye erfaring. Tilslutt er det til syvende og sist Studentparlamentet som velger. Godt valg!

Valgkaoset i Norsk Studentorganisasjon

Ved årets landsmøte i Norsk Studentorganisasjon ble det aldri så lite drama da det ble valgt inn en velferd og likestillingspolitisk ansvarlig for mye. Arbeidsutvalget måtte sende avgjørelsen videre til landsmøtesalen da de innad ikke klarte å bli enige om hvem som skulle bli internasjonal ansvarlig og velferd og likestillingsansvarlig. Avgjørelsen vet vi nå, en av de to som kom inn trakk seg og nestemann på lista rykket inn og ble internasjonal ansvarlig. På landsmøtet velges nemlig kun leder seperat, de fem resterende medlemmene av AU velges samlet.

Undertegnede hadde et forslag inne om å gjøre om dette til seperate valg. Forslaget ble innstilt avvist av vedtektskomiteen og ble også avvist av landsmøtet. Forslaget mitt ville ikke løst problemet på dette landsmøtet riktig nok, men ville løst problemet for all fremtid. Min studentparlamentsleder Eline omtaler i dette radioinnslaget om at folk hadde mistet troen på preferansevalgssystemet ved mye taktisk stemming. Vel til den godeste Eline, forslaget mitt hadde faktisk løst en hel del problemer ved taktisk stemming. Landsmøtesalen ville da fått klarere valg mellom kandidater. Når vi nå skal legge om til sentralstyremodellen mener jeg at det er essensielt at man har seperat valg på arbeidsutvalg. Det kommer til å bli et salig kaos med taktisk stemming når man skal velge 13 plasser. Valgtallet blir så lavt at flere institusjoner nesten er i stand til å avlåse plasser i sentralstyret, ja faktisk er HioA ca 1/2 stemme i fra om vi bruker årets delegatfordeling (såfremt HioA velger å stemme i blokk, det har vi ikke akkurat rykte på oss å gjøre)

For all del er hensiktsmessig å bruke preferansevalg i et slikt valg pga ekstremt mange verv som er likelydende og som skal stemmes inn i en blokk. Problemet til valg til arbeidsutvalget er at vervene ikke er likelydende bortsett fra de to fagpolitiske ansvarlige.