Havarerer universitetssatsinga på HioA?

HioA har som kjent en universitetssatsingen i sin strategi 2020. I “dagens” Khrono kan man lese at ingen av styrerepresentantene tok ordet i orienteringssaken om status for universitetssatsinga.

Det mener jeg er litt trist selv om det er kun en orienteringssak. Ok jeg skal innrømme at jeg ikke er blant de beste der heller, all den tid vi har fått den samme orienteringa i studieutvalget hvor jeg sitter som medlem. Det som dog skiller studieutvalget fra styret er at styret er (så å si) allmektig og det er de som tross alt vedtok strategien (og vedtar omtrent alt annet). Dessuten er styremøtene der man forventer de kritiske debattene, men nok om det.

Tallene er nedslående. Publiseringstallene har seilt helt akterut for HioA sammenlignet med der man burde være for å bli universitet. NOKUTs forskrifter sier riktignok ingenting om at man må ha et visst antall publiseringspoeng per UF tilsatt for å få en slik akkreditering, men i de utfyllende forskriftene er at det skal være på nivå med sammenlignbare universitet.

Det er mest naturlig å sammenligne seg med de nyere universitetene i Norge. UiO, NTNU, UiB og UiT er de fire store breddeuniversitetene og dermed ikke helt relevant å sammenligne seg med for HioA. Sammenlignet med UiA og UiN seiler vi helt akterut. Publiseringstallene på HioAS forskere har gått ned, enda det er et uttrykt mål fra ledelsens sin side at dette skal økes. Ja selv sammenlignbare HØGSKOLER har gått forbi HioA, enda dette stort sett er høgskoler som ikke har noen foreløpig uttalt universitetsambisjon de neste årene (selv om det snakkes høyt om flere steder).

Disse tallene gjør at man må stille spørsmål og være kritiske til hvor man er på vei. Ledelsen snakker om profesjonsuniversitet, men ser man på våre doktorgradsprogram så favner de veldig bredt. Vi har feks et doktorgradsprogram i helsevitenskap. Kom ikke og fortell meg at dette ikke er et doktorgradsprogram som favner veldig bredt. Ta NTNU feks. Veldig mye teknologi, men i tillegg har de alle breddefagene innafor humanoria og SV-fag.

Så hvor er vi egentlig på vei? Det er tydelig at vi er på feil vei med tanke på universitetssatsinga. I rimelighetens navn burde man kanskje vente til 2020 for å gjøre opp en endelig konklusjon, men det betyr ikke at man ikke vil se noen tegn før det og vi ser jo allerede røde varsellamper for det mest vesentlige i strategien. Det betyr at vi som studenter må være kritiske og muligens utfordre ledelsen i enda større grad enn i dag. Det samme gjelder de ansatte. Kanskje det går an å innrømme at man tok feil? At dette muligens ble for ambisiøst? Parallellt med dette har man kvalitetssikringssystemet som fikk stryk, så det er nok ting å ta tak i før kongen i statsråd kanskje en gang i totusenogførti -og- noe (flåesete sagt) innvilger HioA universitetsstatus.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *