Månedlige arkiver: oktober 2014

Valgt eller tilsatt, tilsatt eller valgt, knask eller knep, kosensusdiktaur?

Ok overskrifta er veldig flåsete. At jeg inkluderte knask eller knep har nok noe med at det er 31.10.2014 også kjent dagen man feirer Halloween jeg skriver dette innlegget.

I går var det en debatt om man skulle ha tilsatt eller valgt rektor på Samfunnet (forøvrig en arena jeg som styremedlem der kunne tenkt meg å bruke oftere til debatt). Et flertall av panelet virket å være helt enige om at man skulle tilsette en rektor inkludert studentrepresentanten. Vel jeg har tidligere ytra at jeg for valgt rektor og heller nok fortsatt mer på det. Jeg fremmet faktisk et forslag om å ikke ta stillling til det selv om jeg er mer for valgt rektor. Dette forslaget fremmet jeg etter samtale med flere tilsatte. Det kan synes noe rart, men dette er et veldig veldig komplekst spørsmål som henger sammen med mye.

Joda jeg kan se poenget at man overlater beslutninger til “andre”, men jeg tror faktisk ikke det ville vært tilfellet. Da kunne man vært på alle personer, styremedlemmer osv som var for det ene og det andre og ikke minst alle prosesser. Og man ville funnet ut av noe jeg tror ville vært en bra løsning.

I stedet endte det opp med en avstemningsprosent man gjerne ser i enkelte land man gjerne ikke vil sammenligne seg for tilsatt rektor. Jeg er faktisk ikke så sikker på om studentparlamentet sånn egentlig er så enstemmig som det skulle tilsi i en slik avstemning.

Et stort problem med Studentparlamantet ved HiOA er at vi skal være så forbanna enige i absolutt alt. Vi er gjerne av tidligere SP ledere blitt kalt det vennlige studentdemokratiet fordi vi er ganske enige om alt. Kall det gjerne et kosensusdiktatur. Likevel stemmer man ikke i blokk på landsmøtene til NSO sier man for å være en form for motvekt til andre institusjoner (dette er nok mest basert på yter). Det høres jo noe pardoksalt ut. Jeg tror problemet ligger i at altfor få tar ordet i SP debatten og forslag som går mot etablert kosensus raskt blir høvlet ned av arbeidsutvalget eller andre. Man ender jo da opp med en avstemning med 95% for og 5% i mot noe jeg ikke antar egentlig stemmer med realiteten.
Faktisk så er jeg enig i de stemmene om at spørsmålet om valgt/tilsatt rektor burde hatt en rådgivende avstemning hos ansatte og studenter så kunne hele institusjonen sendt et lite signal til ledelsen og styret. Et annet aspekt er jo at man trenger 2/3 flertall i styret for å få endret styringsform. Dvs om fire representanter i styret på 10 stemmer i mot så er det ikke noen endring, men jeg føler meg likevel tilbøyelig til å tro at man på et vis ville fulgt signalet om det hadde blitt avholdt en slik avstemning. I mellomtiden ser vi mer og mer et kosensusdiktatur på alle mulige slags nivåer.

Som noen sa i debatten i går når alle hopper en vei er det grunn til å være skeptisk veldig skeptisk og det er jeg.

 

Skolepenger er en direkte dårlig ide

Nei. Her bør man ikke legge fingrene i mellom og si det som er; statsbudsjettet fra i går er ikke lystig lesing med mindre du ikke har planer om å kjøpe en campingvogn eller en snøscooter i løpet av 2015. For da slipper du unna en masse avgifter.

Men for oss studenter er det fryktlig lesing. Greit nok vi får 1500 studentboliger, men det er ikke noe enormt taktskifte. Studiestøtta økes med mindre enn lønnsvekst og regjeringen sier jo rett ut at man skal kombinere deltidsarbeid med studier. Ok så vil de ikke innføre heltidsstudenten og det kan man se langt etter. Dette her riktignok vært en realitet for studenter i mange mange år nå så det er ikke noe nytt.

Det som derimot vekker mye mer oppsikt er forslaget om skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU og EØS. Gratisprinsippet gjør at Norge har en konkurransefordel og det er heller ikke slik at man ikke må ha penger for å studere i Norge. For at visumsøknaden i det hele tatt skal realitetsbehandles må man ha penger tilsvarende ca et års studiestøtte fra Lånekassa på konto. Å kreve at potensielle studenter skal ha enda mer penger på konto for skolepenger vil føre til at mange av dem vender tommelen ned.

La oss ta en realitetsorientering. Norge er et lite land i verden. Knapt noen har hørt om oss. Klimaet er heller ikke veldig attraktivt med kalde og lange vintre. Jeg går selv en internasjonal master med folk fra Malaysia, India, Bangladesh etc (nå skal ikke jeg utelukke at en del av disse går under kvotestudentordningen- men det er på siden av saken). Noen av dem har nok uansett valgt å søke Norge uten å være kvotestudent. Dersom dette forslaget går igjennom viser undersøkelser fra Sverige at andelen internasjonale studenter har stupt. Min internasjonale master vil da i all hovedsak kun bestå av folk fra Norge og EU og EØS land. Det er ingen styrke.

For en regjering som er uttalt opptatt av Norges konkurransekraft i verden velger altså å svekke en stor konkurransefordel for  å tiltrekke internasjonale studenter til landet vårt.Det er rart og ikke minst skammelig.

Et annet argument i mot viser jo at skolepenger for internasjonale student er første skritt i retning av skolepenger for alle selv om regjeringen sier at dette ikke er aktuell politikk. Så hvorfor skulle vi tro på dem? Jeg velger ikke å tro på dem. Dette forslaget må stanses som det ble gjort i fjor av en samlet opposisjon på Stortinget. Venstre og KrF; dere har all mulig mandat fra meg til å få dette vekk fra budsjettet. Venstre har flagget kunnskap høyt i sine partiprogram oppigjennom årene. Nå må Venstre vise at de mener alvor. Det hjelper ikke bare med Venstre. KrF må også si nei. Men det håper jeg de gjør begge to. De rødgrønne partiene er uansett unisont i mot. I mellomtiden må vi studenter i (og andre selvfølgelig, blant annet rektorer som har flagget motstand) ikke gi noen partier fred. For politikk handler om prioriteringer. Dersom vi ikke flagger dette på dagsorden så har Venstre og KrF nok av andre saker de vil sette stempel på budsjettet enn dette. Derfor kan ikke vi hvile på laubærene. Nå må vi vise partiene på Stortinget at dette er noe vi ikke vil ha innenfor Norges grenser og si NEI. Dvs ikke gi dem fred. Send epost, send tweets, send FB meldinger you name it så vinner vi kampen igjen!!!