Valgt eller tilsatt, tilsatt eller valgt, knask eller knep, kosensusdiktaur?

Ok overskrifta er veldig flåsete. At jeg inkluderte knask eller knep har nok noe med at det er 31.10.2014 også kjent dagen man feirer Halloween jeg skriver dette innlegget.

I går var det en debatt om man skulle ha tilsatt eller valgt rektor på Samfunnet (forøvrig en arena jeg som styremedlem der kunne tenkt meg å bruke oftere til debatt). Et flertall av panelet virket å være helt enige om at man skulle tilsette en rektor inkludert studentrepresentanten. Vel jeg har tidligere ytra at jeg for valgt rektor og heller nok fortsatt mer på det. Jeg fremmet faktisk et forslag om å ikke ta stillling til det selv om jeg er mer for valgt rektor. Dette forslaget fremmet jeg etter samtale med flere tilsatte. Det kan synes noe rart, men dette er et veldig veldig komplekst spørsmål som henger sammen med mye.

Joda jeg kan se poenget at man overlater beslutninger til “andre”, men jeg tror faktisk ikke det ville vært tilfellet. Da kunne man vært på alle personer, styremedlemmer osv som var for det ene og det andre og ikke minst alle prosesser. Og man ville funnet ut av noe jeg tror ville vært en bra løsning.

I stedet endte det opp med en avstemningsprosent man gjerne ser i enkelte land man gjerne ikke vil sammenligne seg for tilsatt rektor. Jeg er faktisk ikke så sikker på om studentparlamentet sånn egentlig er så enstemmig som det skulle tilsi i en slik avstemning.

Et stort problem med Studentparlamantet ved HiOA er at vi skal være så forbanna enige i absolutt alt. Vi er gjerne av tidligere SP ledere blitt kalt det vennlige studentdemokratiet fordi vi er ganske enige om alt. Kall det gjerne et kosensusdiktatur. Likevel stemmer man ikke i blokk på landsmøtene til NSO sier man for å være en form for motvekt til andre institusjoner (dette er nok mest basert på yter). Det høres jo noe pardoksalt ut. Jeg tror problemet ligger i at altfor få tar ordet i SP debatten og forslag som går mot etablert kosensus raskt blir høvlet ned av arbeidsutvalget eller andre. Man ender jo da opp med en avstemning med 95% for og 5% i mot noe jeg ikke antar egentlig stemmer med realiteten.
Faktisk så er jeg enig i de stemmene om at spørsmålet om valgt/tilsatt rektor burde hatt en rådgivende avstemning hos ansatte og studenter så kunne hele institusjonen sendt et lite signal til ledelsen og styret. Et annet aspekt er jo at man trenger 2/3 flertall i styret for å få endret styringsform. Dvs om fire representanter i styret på 10 stemmer i mot så er det ikke noen endring, men jeg føler meg likevel tilbøyelig til å tro at man på et vis ville fulgt signalet om det hadde blitt avholdt en slik avstemning. I mellomtiden ser vi mer og mer et kosensusdiktatur på alle mulige slags nivåer.

Som noen sa i debatten i går når alle hopper en vei er det grunn til å være skeptisk veldig skeptisk og det er jeg.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *