Månedlige arkiver: desember 2014

Mine tanker rundt enhetlig ledelse på HiOA

Nå like før det ble jul falt avgjørelsen. Høgskolestyret gikk inn for enhetlig ledelse med 10 mot 1 stemme på styremøtet 18 desember. Khrono dekket det styremøtet fint som en kvalitetsnettavis de faktisk er. De store massene på HiOA skal som en konsekvens av det ikke lengre velge rektor. Vi kan jo se en fordel ved det, det blir nå helt 100% klart hvem som har det administrative og faglige ansvaret ved at høgskoledirektøren faller vekk. Jeg er fortsatt ikke helt sikker på om denne fordelen oppveier ulemepen. Som man kan lese fra Khronos dekning så er høgskole/universitetsdirektøren i Sverige underlagt  rektor som oftest er valgt.

Man kan vri denne debatten til å gå løs på UH (universitets og høgskole) loven hvor direktøren faktisk er lovpålagt om rektor er valgt og hvor faktisk direktøren er sidestilt rektor. Hadde man kanskje kunne fjernet denne paragrafen i UH loven evt gjort det tydelig at direktøren er underordna rektor hadde nok argumentene for valgt rektor vært mye sterkere. Så hadde det evt vært opp til institusjonen selv hvordan dette skulle organiseres.

I UH loven står det også hvordan stemmene skal vektes i et rektorvalg noe som sikrer studenter og teknisk-administrative ansatte mindre makt enn de faglige ansatte. HiOA sin studentparlamentsleder har jo selv sagt at rektorvalg er “akademisk snobberi”. Kanskje han heller burde rette sitt angrep mot politikerne som tross alt har vedtatt loven? Vi på HiOA kan jo faktisk ikke gjøre noe som går i mot loven. Norsk Studentorganisasjon skal faktisk utarbeide et dokument om dette på sitt landsmøte i april. Det gleder jeg meg til å se på til våren som kommer. Jeg vil nok fortsatt argumentere for valgt ledelse, men at man burde endre UH loven slik at man fjerner den lovpålagte direktøren evt den lovpålagte rektor som styreleder. Det er jo en del dillemmaer her tross alt, særlig om man går inn i privat sektor i Norge. I USA er det jo ikke uvanlig at administrerende direktør også er styreleder, men i Norge er det ytterst uvanlig.

Forøvrig tror jeg ikke HiOA går under med tilsatt rektor eller noen andre institusjoner forøvrig, det er bare en diskusjon om hva slags prinsipper man skal ha i akademia. Et akademia som for meg står for mye av demokratitenkningen i moderne tid.

 

Demokrati på HiOA

Snart faller avgjørelsen. Det er under 48 timer til vi har et fasitsvar på HiOA om det er ansatt rektor eller fortsatt valgt rektor. 8 av 11 styremedlemmer sier de ikke har bestemt seg, men jeg tror dette er et spill for galleriet og at det nok blir et det nødvendige flertallet for ansatt rektor. Nå skal jeg summere opp noen av de argumentene for ansatt rektor og demontere dem en etter en. Ikke alle er like seriøse.

“NTNU fikk nettopp en nobelpris i medisin og de har ansatt rektor”
– Kanskje det største tulleargumentet jeg har hørt i debatten. Dette har ingenting med saken å gjøre og er egentlig fullstendig irrelevant.

“En ansatt rektor tør å ta kontroversielle avgjørelser som en valgt ikke tør å ta”
-Feil. Ole Petter Ottersen gjennomførte en upopulær reform i administrasjonen på UiO for et års tid siden i Internt Handlingsrom med dobbeltstemme i styret. Ole Petter Ottersen er sist jeg sjekket valgt rektor på UiO.

“Man fjerner todelingen mellom faglig og administrativt ansatte”
-Denne kan til en viss grad kjøpes, men det er ikke noen grunn til å tro at skille mellom faglig og administrativt tilsatte fjernes over natta med tilsatt rektor. De faglige og administrativt ansatte vil fortsatt ha ulike arbeidsoppgaver. Man kan da gjøre noe med kulturen.

“Man får ikke Gunnar Bovim på lista med valgt rektor”
-Tja jeg håper jo Gunnar trives på NTNU. Gunnar var tross alt en av søkerne som ikke var offentlig kjent før han plutselig stod der med rektorjobb i hånda. Argumentet handler vel egentlig om den beste leder overall og ikke den beste internt. Det er ikke noen holdepunkter for å hevde at man får bedre ledelse med ansatt rektor enn valgt rektor som muligens kommer fra institusjonen. UH loven slår fast at alle kan stille.

“Valgkamp er bare sirkus og handler om populisme”
-Jeg håper jo at rektorkandidatene ved valgkamp tar for seg utfordringene med institusjonen og sektoren og tør å mene kontroversielle ting. Mye bra kan komme frem i et fritt ordskifte og at man faktisk anerkjenner at akademia ikke trenger å være som alle andre.

“Med et bredt sammensatt tilsettelsesutvalg får vi en god og forankret prosess i institusjonen”
-Nja jeg er ikke helt sikker på denne. Diskusjonene innad her vil fortsatt være underlagt taushetsplikt. Og tilslutt; det er styret som bestemmer. Uavhengig av hva dette organet kommer frem til *kan* styret teknisk sett gjøre hva de vil. Og der sitter det fortsatt bare 11 pesoner.

“Vi får en ekstern styreleder”
-Ok da. Det er en del fordeler med dette. Men vi kan jo ta en titt på hvem disse eksterne styrelederne er. Dette er ofte folk uten egentlig mye kjennskap til sektoren. Det eksterne blikket er jo allerede i dag forankret i de eksterne styremedlemmene. Trenger vi flere av dem?

“En del direktører vil bli borte”
-Jeg er sterkt bekymra faktisk å nedgradere en del direktører som seksjonssjefer. Forskningsdirektøren har feks et viktig ansvar og rapporterer i dag direkte til høgskoledirektøren. I den nye strukturen vil denne her rapportere til prorektor nr x, som igjen rapporterer til rektor, som igjen rapporterer til styret. Man vil altså ende opp med en ekstra styringslinje.Se på FoU som noe viktig og legge det høyt i organisasjonskartet. Det viser jo at vi FoU høyt.