Månedlige arkiver: februar 2015

Urnevalg hos studentrepresentantene i høgskolestyret?

I neste møte skal Studentparlamentet faktisk ta aktiv stilling til om vi skal ha urnevalgte eller indirekte valgte høgskolestyrerepresentanter fra studentene. AU har enstemmig innstillt på den ordningen vi har i dag som er at Studentparlamentet velger. Tja den funker jo – so if it works why fix it? Jeg stusser dog litt på argumentasjonen for dette. Joda de hevder jo at vi får de mest kompetente og det. Jeg er ikke direkte uenig. Styrerepresentantene fra studentene på HiOA har alltid vært kompetente og dyktige folk.

Vi får ta turen 500 km lenger nord, nærmere bestemt til NTNU (som blir Norges største universitet) og se hva de gjør med styrerepresentantene der. Der er det urnevalg hos alle studenter det man praktiserer. Så hvem er så disse urnevalgte?

Nåværende studentrepresentanter i styret på NTNU er Elise Landsem og Christian Tangene. Jeg har vært så heldig og vært i kontakt med dem i ulike sammenhenger i Norsk Studentorganisasjon. Jeg har også vært i kontakt med de to som satt i fjor i styret der. Jeg tenker ikke akkurat inkompetente folk. Faktisk så har de to kjørt Norges mest åpne prosess på strukturmeldinga og arrangert allmøter for samtlige studenter som ønsker å si noe.

Ok det er rett nok en vesensforskjell her. Styrerepresentantene på NTNU blir frikjøpt av Studenttinget 70% og styrearbeidet utgjør 30% altså 100% stilling på heltid. De er ikke en del av arbeidsutvalget formelt sett,  men fungerer som politiske konsulenter . Det tydeliggjør ihvertfall uavhengigheten deres.

Det viktigste er uansett at de er urnevalgt blant alle studenter. Kun kongen i statsråd kan jo kaste styrerepresentantene når de først er valgt – så akkurat mistillit er ikke et spørsmål her. Jeg mener ihvertfall at urnevalg ville bidratt mer til engasjementet. Det gjør også slik at man ikke nødvendigvis trenger å kjenne folk i Studentparlamentet for å bli valgt inn. Urnevalg har de jo også hos de tilsattes representanter. Nei jeg tenker gjerne – kjør på – funker det ikke så kan man alltids reversere ordningen med allminnelig flertall. Man må tørre å prøve noe som ikke har vært prøvd før hos oss på HiOA. Det har vært prøvd før på NTNU og det kjøres fortsatt på NTNU. Er det en ting man aldri skal være redd for så er det folket og jeg har fullstendig tro på at vi kan få studentrepresentanter av Elise Landsem og Christian Tangene sitt kaliber inn i styret på HiOA ved urnevalg.