Månedlige arkiver: mars 2015

Meg og mine verv?

Da jeg sa jeg ønsket å stille til høgskolestyret på Facebook startet jeg helt ubevisst en debatt om meg og mine verv om jeg hadde kapasitet til dette. Til Samfunnet Bislet: Ja jeg løy i høst – det er helt legitimt å si, jeg sa jeg ikke skulle ta gjenvalg og det gjorde jeg jo. Det kan godt felle meg i valgene og forsåvidt helt legitimt å si.

Det jeg uansett ønsker med dette innlegget er å svare litt på disse spørsmålene om meg og min kapasitet. Høsten 2014 drev jeg nærmest rovdrift på meg selv pga en eller annen absurd ide om at jeg skulle ta igjen Lånekassas krav og ta forbanna mange studiepoeng.  Det endte jo selvsagt med at jeg bare endte opp med 10 studiepoeng og havna enda lengre bak. I tillegg hadde jeg sånn ca 10-11 verv å holde på med. Det funka jo til en viss grad. Denne høsten brukte jeg også mye tid på en potensiell restrukturering av studentdemokratiet som ingen egentlig ønska og ingen hadde myndighet til å gjennomføre. Poenget var at man brukte tid og ting eskalerte så raskt at jeg forlangte lederen av Studentparlamentet sin avgang http://khrono.no/2014/12/mistillit-mot-studentleder

Under forutsetningene der og da står jeg fortsatt inne for det. Det som uansett er tingen er at jeg nok kommer til å klare 30 studiepoeng dette semesteret ved siden av alle vervene som teller nesten 15 i tallet. Ved å kutte dette ned til 3-4 så vil jeg faktisk kunne gi såpass mye av meg selv som kreves og enda mer også. Jeg vet hva jeg går til. Ved å kun stille til 3-4 så vil man kunne se min positive side enda bedre. Jeg synes ganske enkelt man burde få debatten inn i hva jeg ønsker i disse posisjonene i stedet for meg og min kapasitet – som jeg faktisk har bevist igjennom flere år at jeg faktisk har.

Ja jeg vil til høgskolestyret!

For to dager siden (tirsdag 24 mars) ble det kjent hvem som ble ny tilsatt rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det ble Curt Rice og det er jeg i ekstase over! Curt Rice har lang forskningserfaring, men også ledelseserfaring og det tror jeg HiOA trenger! Han er også engasjert i mange ulike debatter, særlig de som angår likestilling i akademia. Ja her vil jeg berømme innstillingsutvalget og ikke minst høgskolestyret som sluttet seg til innstillingen. De kunne jo teknisk sett valgt noen andre, men er sjeldent det skjer. Jeg skulle bare så gjerne ønske at Curt Rice ble valgt jeg som Vensteallinsen på UiO så fint twitret  det:
Er du og glad for at ble rektor på ? I var vi mest for at han skulle bli valgt.

Nok om det, det er ikke noe stort poeng med store omkamper. Jeg har vært rimelig sikker at jeg ville stille til høgskolestyret en stund nå, men ble enda mer sikker at det kom frem at vår nye rektor faktisk er en bra person. Jeg har fulgt hele prosessen fra HiO+HiAk = HiOA og nå altså hvordan ledelsesmodellen har blitt endret. 4 år har jaggu gått veldig fort! Jeg tror det er riktig med en person inn i styret nå som har sett (nesten) alt sammen. Igjennom ekstremt mange verv på HiOA har jeg fått noe som jeg vil si er en unik innsikt i hvordan ting fungerer. Likevel så er det dette mystiske styret på toppen man må forholde seg til. Det er jo de som har satt mandatet til de fleste råd og utvalg.

Så hvorfor jeg? Nå er det svært lite populistiske slagord man kan komme med inn i et sånt styrevalg. Det er dog viktig å være våken! Styret er tross alt det øverste organet man har. Uten en tydelig studentstemme inn vil ikke studentenes interesser bli ivaretatt. Det er også et annet aspekt ved det. Det går selvfølgelig på styreansvar. Man er også ansvarlig for beslutninger som angår HiOA som helhet, TA og UF tilsatte – såvel som studenter. Dette er noe jeg er veldig bevisst på. Av og til må man stemme i mot sin egen valggruppes interesse. Driften må være forsvarlig. Hvis ikke kommer kongen i statsråd og avsetter hele styret.

Nå kan styret komme litt til ro etter en omfattende omorganiseringsprosess som nå er i ferd å bli implementert med ansettelsen av Curt Rice og driver mer strategisk. Nå er det rektor som får innstillingsmyndigheten og ikke høgskoledirektøren. Kan dette føre til mer faglig strategiske diskusjoner i styret? Det håper jeg. Hvordan samle FoU-arbeid og studenter? FoU basert utdanning etc, det er mye av dette styret kan diskutere. Strategi 2020 ligger fast og med strukturmeldingen åpner det seg en mulighet til å bli universitet.

Det er ikke sånn at vi skal bli et stort breddeuniversitet, men vår egenart og profil med et såpass høyt aktivitetsnivå på FoU produksjonen + studenter som tar del i alt dette er det som skal bli vårt universitet. For det foregår mye god FoU arbeid på høgskolen.

Jeg rekker opp hånda og sier JA jeg vil være med på reisen videre et år til som studentrepresentant i høgskolestyret til HiOA.