Ja jeg vil til høgskolestyret!

For to dager siden (tirsdag 24 mars) ble det kjent hvem som ble ny tilsatt rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det ble Curt Rice og det er jeg i ekstase over! Curt Rice har lang forskningserfaring, men også ledelseserfaring og det tror jeg HiOA trenger! Han er også engasjert i mange ulike debatter, særlig de som angår likestilling i akademia. Ja her vil jeg berømme innstillingsutvalget og ikke minst høgskolestyret som sluttet seg til innstillingen. De kunne jo teknisk sett valgt noen andre, men er sjeldent det skjer. Jeg skulle bare så gjerne ønske at Curt Rice ble valgt jeg som Vensteallinsen på UiO så fint twitret  det:
Er du og glad for at ble rektor på ? I var vi mest for at han skulle bli valgt.

Nok om det, det er ikke noe stort poeng med store omkamper. Jeg har vært rimelig sikker at jeg ville stille til høgskolestyret en stund nå, men ble enda mer sikker at det kom frem at vår nye rektor faktisk er en bra person. Jeg har fulgt hele prosessen fra HiO+HiAk = HiOA og nå altså hvordan ledelsesmodellen har blitt endret. 4 år har jaggu gått veldig fort! Jeg tror det er riktig med en person inn i styret nå som har sett (nesten) alt sammen. Igjennom ekstremt mange verv på HiOA har jeg fått noe som jeg vil si er en unik innsikt i hvordan ting fungerer. Likevel så er det dette mystiske styret på toppen man må forholde seg til. Det er jo de som har satt mandatet til de fleste råd og utvalg.

Så hvorfor jeg? Nå er det svært lite populistiske slagord man kan komme med inn i et sånt styrevalg. Det er dog viktig å være våken! Styret er tross alt det øverste organet man har. Uten en tydelig studentstemme inn vil ikke studentenes interesser bli ivaretatt. Det er også et annet aspekt ved det. Det går selvfølgelig på styreansvar. Man er også ansvarlig for beslutninger som angår HiOA som helhet, TA og UF tilsatte – såvel som studenter. Dette er noe jeg er veldig bevisst på. Av og til må man stemme i mot sin egen valggruppes interesse. Driften må være forsvarlig. Hvis ikke kommer kongen i statsråd og avsetter hele styret.

Nå kan styret komme litt til ro etter en omfattende omorganiseringsprosess som nå er i ferd å bli implementert med ansettelsen av Curt Rice og driver mer strategisk. Nå er det rektor som får innstillingsmyndigheten og ikke høgskoledirektøren. Kan dette føre til mer faglig strategiske diskusjoner i styret? Det håper jeg. Hvordan samle FoU-arbeid og studenter? FoU basert utdanning etc, det er mye av dette styret kan diskutere. Strategi 2020 ligger fast og med strukturmeldingen åpner det seg en mulighet til å bli universitet.

Det er ikke sånn at vi skal bli et stort breddeuniversitet, men vår egenart og profil med et såpass høyt aktivitetsnivå på FoU produksjonen + studenter som tar del i alt dette er det som skal bli vårt universitet. For det foregår mye god FoU arbeid på høgskolen.

Jeg rekker opp hånda og sier JA jeg vil være med på reisen videre et år til som studentrepresentant i høgskolestyret til HiOA.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *