Månedlige arkiver: april 2015

Mine ambisjoner i HiOA styret

Til helgen er det årets største event i studentdemokratiet på HiOA – nemlig valgmøte. Her velges blant annet nytt arbeidsutvalg og styrerepresentanter. Jeg stiller som kjent til høgskolestyret.

Jeg vil jo starte med å si at jeg har en grunnleggende prosessforståelse i hvordan ting egentlig henger sammen i beslutningslinjene. Dvs at det ofte er litt sent å få igjennom store endringer på styremøtet. Veldig ofte har en sak blitt grundig diskutert i forskjellige råd og utvalg (hvor det faktisk sitter studentrepresentanter) før det kommer opp i styret.  Jeg tenker at et samarbeid mellom høgskolestyrerepresentantene og representaner nedover i organisasjonen er naturlig når man vet at det er et innspill som sendes til styret. Får man gjennomslag på et nivå er gjennomslag i styret lettere ved at dette innspillet kanskje kommer med i forslag til vedtak. Med andre ord så bør det stilles noe krav til at styrerepresentantene også følger med litt og gjerne skumleser papirer til diverse råd og utvalg nedover i organisasjonen. Jeg akter å gjøre det så langt jeg klarer. Man kan feks spørre studentrepresentanten i et fakuletsstyrer evt råd som det nye navnet blir og spørre om hva diskusjonen gikk på og få innspill. Eksempel på dette hvor jeg faktisk var med var i 2012 hvor FoU utvalget gav sitt innspill om strategi 2020 hvor studentinvolvering i FoU var lurt. Dette gikk igjennom styret ganske så greit.

For det andre så ønsker jeg å være en mer synlig styrerepresentant. En Facebook-side som dette er nok noe jeg kunne tenkt meg å opprette.  https://www.facebook.com/EliseNTNU?fref=ts (Elise Landsem er studentrepresentant i NTNU sitt styre) – det må da være lov å være synlig ovenfor studentene. I tillegg kan feks denne bloggsiden brukes. Jeg vil nok være litt forsiktig med å ta de sterkeste meningene i Khronos debattfelt da styrearbeidets natur tilsier at man må være diplomatisk.

For det tredje så ønsker jeg fra dag en å utfordre den nye ledelsen på gode studentsaker.  Ny ledelse og ikke minst ny ledelsesstruktur åpner opp for mange muligheter man må gripe og ikke minst gripe den for å få gjennomslag. Nytilsatt rektor sa i et Khrono  intervju at han vil ha stolte ansatte og studenter. Jeg utfordrer deg Curt om jeg blir valgt inn i styret til å skape gode tiltak som sikrer dette.

Da gjenstår det bare en debatt før valgmøtet på lørdag. Jeg håper jeg får Studentparlamentets tillit til dette og da blir det spennende.