Hei forsker – hva forsker du på?

En ganske så merkelig overskrift kanskje, men jeg vil i dette innlegget utdype noe av det jeg vil om jeg blir valgt som fagpolitisk ansvarlig. I HiOAs strategi 2020 (som fortsatt gjelder) står det følgende “Styrke studentinvolveringen i forskning
og utviklingsarbeid”. Jeg kan ikke se at dette punktet har blitt fulgt så mye opp. Målet er ikke nødvendigvis at studenter skal publisere på nivå 2 (slik som en god kollega på UiO gjorde i sine studier ) – men at studenter bør eksponeres det det forskes på HiOA fra nesten dag 1. For det foregår mye god forskning på HiOA. Vi har blant landets sterkeste forksningsmiljø innenfor sosialt arbeid (Sosialforsk) og vi har fusjonert inn flere forskningsinstitutt inn i HiOAs virksomhet. Dette vil selvfølgelig styrke vår universitetssøknad når den en gang sendes.

Det finnes også mange andre sterke forskergrupper på HiOA. Tør jeg å nevne det jeg selv skriver master om i nettverk og systemadministrasjon – faktisk lager grønne operatvisystemer med åpen kildekode?  Det har faktisk fått internasjonal virksomhet. Likevel så er det først på masternivå man får en viss innsikt i hva som gjøres av FoU arbeid som student. Det er kanskje ikke unaturlig, men UiO på fysikkprogrammet som nevnt over her  eksponerer studentene for forskning fra første semester og det viser seg at de fleste studentene klarte å gjenskape forskningsresultater. Nå har HiOA en annen type forskning enn UiO (det foregår feks lite grunnforskning på HiOA) – men hva om man feks tok en tilnærming i lærerutdanning og klasseledelse?

Nå har jeg lite faglige forutsetninger for å si sånn og sånn bør det gjøres – men jeg vil nok en gang trekke frem mitt eget studie hvor det faktisk er mulig å få til noe på bachelornivå. Man kan feks gjøre større bruk av vitenskapelige assistenter og da mener jeg ikke å bruke dem som en papirflytter, men som en reell medvirker i et prosjekt. Dette kan føre til at studenter fra HiOA kanskje vil fortsette på en master på HiOA. For HiOA snakkes veldig mye ned internt både hos ansatte og studenter. Eksternt har HiOA bedre rykte enn internt  og det bør man faktisk anerkjenne.

Som en evt fagpolitisk ansvarlig ønsker jeg faktisk å besøke forskningsgruppene på HiOA og spørre dem om hva de gjør for å knytte en studenter til seg? Kanksje UiO sitt program på fysikkstudiet er noe man kan etterfølge? På den måten kan studenter få et større eierskap til eget studie og ikke bare høre på en foreleser som forteller dem at sånn er det. For det må være en grunn til at det er sånn. 2+2 er riktignok alltid 4, men jeg tviler på at man bruker samme pedagogikk i skolen nå som på 50 tallet for å si det litt flåsete.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *