Studentbevegelsen har et ansvar

Jeg bet meg merke i en artikkel på Khrono (https://khrono.no/2017/03/kutter-i-humanistiske-fag?nav=forside) om at Trump kutter mange føderale bevilgninger, særlig til humaniora, men også andre forsknings og utdanningstiltak. Trump har faktisk ikke nominert en direktør for NASA og det kan ikke være tvil om at NASA bidrar med mye forskning. Mange av disse kuttene går med på å styrke sikkerhet og atter sikkerhet.

Humanioria er en essensiell vitenskapsgren for å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør. Det er essensielt for å forstå de politiske strømningene rundt oss. Ved å forske på og forstå hvordan menneskene tenkte i tiden rundt feks andre verdenskrig kan vi bruke det for å forhåpentligvis unngå en lignende katastrofe igjen. Dette er et veldig kjiseaktig eksempel, men man skjønner hvor jeg vil hen.

Trump er uansett ikke veldig glad i forskning og vitenskap. I en tid hvor USAs president er mer opptatt av å komme med løgner (og når han blir arrestert på dem – gjenta dem på nytt) så er det mer viktig at vi studenter sier klart i fra om dette. I en tid hvor Breitbart og andre lugubre kanaler blir fremstilt som sannhet av en amerikansk president er det grunn til å si i fra.

En amerikansk president har ikke lite makt. Han er øverstkommanderende for den største miliærmaskinen i verden. Han blir fotfulgt av en offiser som til enhver tid har atomkodene. Derfor blir den avvisningen av forskning en nokså farlig holdning.

Det er lite grunn til å tro at Trump vil høre på lille Norsk Studentorganisasjon, men sammen er vi sterke. NSO har tatt initiativ til Den Globale Studentstemmen. Det er et arbeid jeg har troa på I en ny artikkel i Universitas ser jeg på med glede at arbeidet bærer litt frukter, litt etter litt. For arbeidet haster, kanskje mer enn noen gang. Vi kan ikke bli en verden som domineres av Breitbart. Vi kan ikke bli en verden hvor troverdig forskning trekkes i tvil fordi det ikke stemmer med verdenssynet.  Derfor må studenter si i fra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *