Høring om endringer i det yrkesfaglige utdanningstilbudet kommer 4. mai

Tirsdag 2. mai skulle høringsutkastet om ny organisering av det yrkesfaglige utdanningstilbudet i Norge komme. Det er utsatt til 4. mai og publiseres da her https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/. Høringsutkastet vil bli diskutert i organisasjoner, men også på arbeidsplasser og andre interesserte som blir berørt av eventuelle endringer.

Når høringsutkastet blir lagt ut er alle med interesse for fag- og yrkesopplæring velkommen til å gi uttrykk for sine meninger om hva kan endringene i det yrkesfaglige utdanningstilbudet bety for yrkesopplæringen som helhet, men også for den enkelte skole, opplæringskontor, bedrift og lokale fagmiljøer?

Vi håper at denne bloggen vil presentere et mangfold av meninger fra mennesker som arbeider med, eller er interessert i, yrkesfag eller yrkesopplæring.

Grete Haaland og Halvor Spetalen ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning vil drifte bloggen. Vårt mål er at den skal være aktuell og gi innspill fra mennesker utenfor de offisielle høringslistene.

En kommentar til «Høring om endringer i det yrkesfaglige utdanningstilbudet kommer 4. mai»

  1. Veldig positiv til innspill om å dele Design og håndverk i to nye utdanningsprogram.

    1) Design. (Frisør, Blomsterdekoratørfag, Interiør- og utstillingsdesign, og Medieproduksjonsfag).
    En spennende kobling mellom yrker, som har mye til felles, men også har sterke særtrekk. Er usikker på om Design som navn vil være et samlende nok begrep for disse yrkene?
    Yrkesrelevant opplæring krever lærere som har yrkeserfaring fra et av yrkesgruppene, og kan relatere opplæringen mot de ulike bransjenes og elevenes ulike behov.

    2) Tradisjonshåndverk. Positivt å få et spesielt fokus på tradisjonelle håndverksfag. Dette er yrker som ikke nødvendigvis gir mange lærlingeplasser, men som er viktige yrker for å ivareta vår kulturarv. Blir spennende å se hvordan dette utdanningsprogrammet er tenkt organisert og ivaretatt på landsbasis. Det er kanskje ikke nok søkere til å etablere egne tilbud i alle fylker?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *