En uke til høringfristen om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

En sommer er over og fristen for å sende inn svar til UDIR om endringer i den yrkesfaglige tilsbudsstrukturen, nærmer seg.

Mandag 4. september er siste frist!

Totalt har det kommet inn 430 høringssvar per dags dato, og fremdeles er antall høringssvar relativt ujevnt fordelt mellom utdanningsprogrammene. Det kan imidlertid synes som om organisasjoner knyttet til Elektro har mobilisert godt siden sist blogginnlegg. Det samme gjelder også interessenter knyttet til utdanningsprogrammet Design og håndverk.

  • Bygg og anlegg – 12 svar
  • Design og håndverk – 48 svar
  • Elektro – 45 svar
  • Helse- og oppvekstfag – 12 svar
  • Restaurant- og matfag – 9 svar
  • Service og samferdsel – 37 svar
  • Teknikk og industriell produksjon – 22 svar
  • Naturbruk – 7 svar

Gitt utformingen på høringen der hvert utdanningsprogram høres individuelt, har Vestfold fylkeskommune gjort en real jobb med å gi tilbakemeldinger på hvert av utdanningsprogrammene. Dette er foreløpig den eneste fylkeskommunen som har gitt en så bred tilbakemelding i den åpne høringen til UDIR.

Det vil sikkert komme inn en god del høringssvar den siste uken, kanskje  passeres 500 svar. Dette viser et stort engasjement knyttet til spørsmålet om hvordan den yrkesfaglige tilbudsstrukten kan utformes fra høsten 2019.

Etter å ha sett raskt gjennom mange av høringssvarene opplever jeg at det er relativt stor forskjell på hvordan høringssvarene er begrunnet. I noen av høringssvarene er det bare krysset av JA eller NEI, mens i andre er det gitt begrunnelser som har fått meg til å se kompleksiteten i de relativt enkle spørsmålene som er stilt i høringsdokumentene.

Når høringssvarene skal gjennomgås håper jeg at begrunnede høringssvar vektlegges sterkere enn de høringsuttalelsene som bare er avkryssinger. En kvantitativ opptelling kan gi en viss oversikt, men det er likevel de mer kvalitative begrunnelsene som bør gi innhold til de diskusjonene som helt sikkert vil komme i UDIRs videre arbeid.

Hvis noen har kommentarer til innlegg eller vil skrive til bloggen, er det alltid velkomment.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *